นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_fiber3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e22","asset_updated_at":"2012/09/21 13:30:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/21 13:30:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/21 14:01:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/21 14:01:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Fiber3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":283036,"visibility":2,"id":36037}
 • Ico64_fiber2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e22","asset_updated_at":"2012/09/21 13:30:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/21 13:30:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/21 14:01:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/21 14:01:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"fiber2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":246107,"visibility":2,"id":36036}
 • Ico64_fiber1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e22","asset_updated_at":"2012/09/21 13:29:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/21 13:29:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/21 14:01:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/21 14:01:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Fiber1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":276641,"visibility":2,"id":36035}
 • Ico64_supply {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e49\u0e2d \u0e0b\u0e31\u0e21\u0e0b\u0e38\u0e07","asset_updated_at":"2012/09/19 19:08:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/19 19:08:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/19 20:01:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/19 20:01:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"supply.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":323857,"visibility":2,"id":36005}
 • Ico64_capacitor1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e49\u0e2d \u0e0b\u0e31\u0e21\u0e0b\u0e38\u0e07","asset_updated_at":"2012/09/19 19:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/19 19:03:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/19 19:03:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/19 19:03:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"capacitor1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":167040,"visibility":2,"id":36004}
 • Ico64_monitor3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e49\u0e2d \u0e0b\u0e31\u0e21\u0e0b\u0e38\u0e07","asset_updated_at":"2012/09/19 19:02:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/19 19:00:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/19 19:02:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/19 19:02:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Monitor3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":410775,"visibility":2,"id":36003}
 • Ico64_magneticstirrer4 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32 RC \u0e40\u0e2e\u0e49\u0e22!! magnetic stirrer2","asset_updated_at":"2012/09/09 20:31:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/09 20:31:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/09 21:01:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/09 21:01:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"magneticstirrer4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":84655,"visibility":2,"id":35861}
 • Ico64_magneticstirrer3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32 RC \u0e40\u0e2e\u0e49\u0e22!! magnetic stirrer","asset_updated_at":"2012/09/09 20:30:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/09 20:30:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/09 21:01:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/09 21:01:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"magneticstirrer3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":131796,"visibility":2,"id":35860}
 • Ico64_boardmicroscope2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e38\u0e25\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2012/09/05 20:44:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/09/05 20:44:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/09/05 21:01:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/05 21:01:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"BoardMicroscope2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":404123,"visibility":2,"id":35792}
 • Ico64_supportline2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/30 16:41:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/30 16:41:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/30 17:01:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/30 17:01:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Supportline2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":76323,"visibility":2,"id":35754}
 • Ico64_supportline {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/30 16:40:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/30 16:40:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/30 17:01:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/30 17:01:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Supportline.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":63533,"visibility":2,"id":35753}
 • Ico64_clean2 {"media_folder_id":220,"description":"CSR \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/25 16:21:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/25 16:21:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/25 17:01:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/25 17:01:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"clean2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":61634,"visibility":2,"id":35725}
 • Ico64_air1 {"media_folder_id":220,"description":"CSR \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/25 16:18:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/25 16:18:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/25 17:01:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/25 17:01:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"air1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":548377,"visibility":2,"id":35724}
 • Ico64_coolcoil2 {"media_folder_id":220,"description":"coil \u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/24 15:58:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/24 15:58:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/24 16:01:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/24 16:01:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"coolcoil2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":994004,"visibility":2,"id":35723}
 • Ico64_coolcoil1 {"media_folder_id":220,"description":"coil \u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/24 15:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/24 15:57:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/24 16:01:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/24 16:01:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"coolcoil1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":475628,"visibility":2,"id":35722}
 • Ico64_valves2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21 Valves","asset_updated_at":"2012/08/19 19:47:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/19 19:47:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/19 20:01:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/19 20:01:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Valves2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":998106,"visibility":2,"id":35705}
 • Ico64_valves1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21 Valves","asset_updated_at":"2012/08/19 19:46:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/19 19:46:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/19 20:01:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/19 20:01:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Valves1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":961546,"visibility":2,"id":35704}
 • Ico64_npd {"media_folder_id":220,"description":"NPD Detectors","asset_updated_at":"2012/08/18 20:16:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/18 20:16:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/18 21:01:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/18 21:01:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"NPD.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":42916,"visibility":2,"id":35682}
 • Ico64_humility3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2012/08/16 20:17:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/16 20:17:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/16 21:01:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/16 21:01:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Humility3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":259882,"visibility":2,"id":35670}
 • Ico64_humility2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2012/08/16 20:16:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/16 20:16:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/16 21:01:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/16 21:01:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Humility2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":853358,"visibility":2,"id":35669}
 • Ico64_humility1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2012/08/16 20:16:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/16 20:16:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/16 21:01:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/16 21:01:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Humility1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":399765,"visibility":2,"id":35668}
 • Ico64_sortingtrash1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e16\u0e31\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30\u0e41\u0e22\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17","asset_updated_at":"2012/08/12 10:57:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/12 10:57:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/12 11:01:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/12 11:01:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Sortingtrash1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":263950,"visibility":2,"id":35627}
 • Ico64_plastic {"media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","asset_updated_at":"2012/08/11 22:06:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/11 22:06:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/11 22:06:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/11 22:06:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Plastic.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":335302,"visibility":2,"id":35626}
 • Ico64_bottle3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e22\u0e38\u0e01\u0e15\u0e4c\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/10 18:43:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/10 18:43:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/10 19:01:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/10 19:01:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Bottle3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":381120,"visibility":2,"id":35621}
 • Ico64_bottle2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e22\u0e38\u0e01\u0e15\u0e4c\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/10 18:43:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/10 18:43:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/10 19:01:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/10 19:01:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Bottle2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":394612,"visibility":2,"id":35620}
 • Ico64_bottle1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e22\u0e38\u0e01\u0e15\u0e4c\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2012/08/10 18:42:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/08/10 18:42:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/08/10 19:01:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/10 19:01:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Bottle1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":631410,"visibility":2,"id":35619}
 • Ico64_web {"media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 WEB","asset_updated_at":"2012/07/29 16:58:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/29 16:58:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/29 17:01:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/29 17:01:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"web.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":91916,"visibility":2,"id":35471}
 • Ico64_flu {"media_folder_id":220,"description":"UV 3D","asset_updated_at":"2012/07/22 18:08:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/22 18:08:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/22 19:01:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/22 19:01:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Flu.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":196374,"visibility":2,"id":35405}
 • Ico64_tocsolid11 {"media_folder_id":220,"description":"TOC Solid","asset_updated_at":"2013/11/22 09:29:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/22 17:40:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/11/22 09:29:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/11/22 09:29:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TOCsolid11.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":208744,"visibility":2,"id":35404}
 • Ico64_tocliquid {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e30\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","asset_updated_at":"2012/07/22 17:39:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/22 17:39:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/22 18:01:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/22 18:01:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"TOCLiquid.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":213925,"visibility":2,"id":35403}
 • Ico64_sponge4 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49","asset_updated_at":"2012/07/15 17:47:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/15 17:47:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/15 18:01:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/15 18:01:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Sponge4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":352301,"visibility":2,"id":35357}
 • Ico64_sponge3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49","asset_updated_at":"2012/07/15 17:46:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/15 17:46:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/15 18:01:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/15 18:01:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Sponge3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":217509,"visibility":2,"id":35356}
 • Ico64_sponge2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49","asset_updated_at":"2012/07/15 17:46:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/15 17:46:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/15 18:01:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/15 18:01:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Sponge2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":216076,"visibility":2,"id":35355}
 • Ico64_sponge1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49","asset_updated_at":"2012/07/15 17:45:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/15 17:45:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/15 18:01:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/15 18:01:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Sponge1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":197688,"visibility":2,"id":35354}
 • Ico64_centrifuge1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2012/07/08 06:42:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/08 06:42:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/08 07:01:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/08 07:01:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Centrifuge1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":197076,"visibility":2,"id":35288}
 • Ico64_centrifuge2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2012/07/08 06:41:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2012/07/08 06:41:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2012/07/08 07:01:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/08 07:01:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Centrifuge2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":209399,"visibility":2,"id":35287}
ขนาดย่อ: