นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_centrifuge3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/08 07:01:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":207756,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35286,"created_at":"2012/07/08 06:41:04 +0700","asset_file_name":"Centrifuge3.JPG","updated_at":"2012/07/08 07:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/08 06:41:04 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_centrifuge4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/08 07:01:35 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":205608,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35285,"created_at":"2012/07/08 06:40:35 +0700","asset_file_name":"Centrifuge4.JPG","updated_at":"2012/07/08 07:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/08 06:40:35 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_centrifuge5 {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/08 07:01:34 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":207259,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35284,"created_at":"2012/07/08 06:40:02 +0700","asset_file_name":"Centrifuge5.JPG","updated_at":"2012/07/08 07:01:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/08 06:40:02 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e27\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_luxcmeter {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/03 19:01:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":37668,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35229,"created_at":"2012/07/03 18:31:06 +0700","asset_file_name":"luxcmeter.jpg","updated_at":"2012/07/03 19:01:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/03 18:31:06 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_scissors3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/30 22:01:22 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":206329,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35196,"created_at":"2012/06/30 21:48:07 +0700","asset_file_name":"scissors3.JPG","updated_at":"2012/06/30 22:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/30 21:48:07 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e44\u0e01\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_scissors2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/30 22:01:20 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":215046,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35195,"created_at":"2012/06/30 21:47:31 +0700","asset_file_name":"scissors2.JPG","updated_at":"2012/06/30 22:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/30 21:47:31 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e44\u0e01\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_scissors1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/30 22:01:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":211983,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35194,"created_at":"2012/06/30 21:46:56 +0700","asset_file_name":"scissors1.JPG","updated_at":"2012/06/30 22:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/30 21:46:56 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e23\u0e44\u0e01\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_bright5 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/28 08:06:35 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":67191,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35178,"created_at":"2012/06/28 08:06:33 +0700","asset_file_name":"Bright5.JPG","updated_at":"2012/06/28 08:06:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/28 08:06:33 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_bright2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/28 08:02:27 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":160664,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35177,"created_at":"2012/06/28 08:02:25 +0700","asset_file_name":"Bright2.JPG","updated_at":"2012/06/28 08:02:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/28 08:02:25 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_bright4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/28 08:01:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":54539,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35176,"created_at":"2012/06/28 08:01:44 +0700","asset_file_name":"Bright4.JPG","updated_at":"2012/06/28 08:01:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/28 08:01:44 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_bright3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/28 08:01:58 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":127692,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35175,"created_at":"2012/06/28 08:01:23 +0700","asset_file_name":"Bright3.JPG","updated_at":"2012/06/28 08:01:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/28 08:01:23 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_bright1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/28 08:01:55 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":47569,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35173,"created_at":"2012/06/28 07:58:56 +0700","asset_file_name":"Bright1.JPG","updated_at":"2012/06/28 08:01:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/28 07:58:56 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gel6 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/25 19:01:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":208617,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35138,"created_at":"2012/06/25 18:36:53 +0700","asset_file_name":"Gel6.JPG","updated_at":"2012/06/25 19:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/25 18:36:53 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc8 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:03:57 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":142802,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35134,"created_at":"2012/06/23 21:03:55 +0700","asset_file_name":"DSC8.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:03:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 21:03:55 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc10 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:01:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":211187,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35133,"created_at":"2012/06/23 21:01:30 +0700","asset_file_name":"DSC10.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:01:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 21:01:30 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc9 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:01:44 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":205162,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35132,"created_at":"2012/06/23 21:00:15 +0700","asset_file_name":"DSC9.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:01:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 21:00:55 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc7 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:01:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":213422,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35131,"created_at":"2012/06/23 20:59:52 +0700","asset_file_name":"DSC7.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:01:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 20:59:52 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc6 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:01:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":213296,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35130,"created_at":"2012/06/23 20:59:25 +0700","asset_file_name":"DSC6.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:01:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 20:59:25 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc5 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:01:41 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":207053,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35129,"created_at":"2012/06/23 20:58:54 +0700","asset_file_name":"DSC5.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 20:58:54 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:01:40 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":209784,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35128,"created_at":"2012/06/23 20:58:24 +0700","asset_file_name":"DSC4.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 20:58:24 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:01:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":208457,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35127,"created_at":"2012/06/23 20:57:51 +0700","asset_file_name":"DSC3.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:01:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 20:57:51 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc7 {"commentable":true,"modified_at":"2013/03/26 19:47:36 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":135415,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35126,"created_at":"2012/06/23 20:57:15 +0700","asset_file_name":"DSC7.jpg","updated_at":"2013/03/26 19:47:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/26 19:47:35 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/23 21:01:36 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":217586,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35125,"created_at":"2012/06/23 20:56:33 +0700","asset_file_name":"DSC1.JPG","updated_at":"2012/06/23 21:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/23 20:56:33 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30 heat flow \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pm {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/20 11:01:30 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":72571,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35090,"created_at":"2012/06/20 10:24:35 +0700","asset_file_name":"PM.JPG","updated_at":"2012/06/20 11:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/20 10:24:35 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32 Gel Doc","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gel5 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/17 11:01:27 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":207569,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35083,"created_at":"2012/06/17 10:18:36 +0700","asset_file_name":"Gel5.jpg","updated_at":"2012/06/17 11:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/17 10:18:36 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gel4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/17 11:01:25 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":208215,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35082,"created_at":"2012/06/17 10:18:08 +0700","asset_file_name":"Gel4.JPG","updated_at":"2012/06/17 11:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/17 10:18:08 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gel3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/17 11:01:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":214305,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35081,"created_at":"2012/06/17 10:17:36 +0700","asset_file_name":"Gel3.JPG","updated_at":"2012/06/17 11:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/17 10:17:36 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gel2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/17 11:01:23 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":204757,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35080,"created_at":"2012/06/17 10:17:07 +0700","asset_file_name":"Gel2.JPG","updated_at":"2012/06/17 11:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/17 10:17:07 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gel11 {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/22 19:47:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":209426,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35079,"created_at":"2012/06/17 10:16:35 +0700","asset_file_name":"gel11.jpg","updated_at":"2013/04/22 19:47:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/22 19:47:49 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_board4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/14 23:01:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":222521,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35071,"created_at":"2012/06/14 22:08:07 +0700","asset_file_name":"Board4.JPG","updated_at":"2012/06/14 23:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/14 22:08:07 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_board3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/14 22:07:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":223983,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35070,"created_at":"2012/06/14 22:07:36 +0700","asset_file_name":"Board3.JPG","updated_at":"2012/06/14 22:07:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/14 22:07:36 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_board2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/14 22:07:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":201100,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35069,"created_at":"2012/06/14 22:06:58 +0700","asset_file_name":"Board2.JPG","updated_at":"2012/06/14 22:07:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/14 22:06:58 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_moisture4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/11 23:01:36 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":204808,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35039,"created_at":"2012/06/11 22:26:26 +0700","asset_file_name":"Moisture4.JPG","updated_at":"2012/06/11 23:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/11 22:26:26 +0700","description":"Infrared Moisture Determination Balance","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_moisture3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/11 23:01:35 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":197481,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35038,"created_at":"2012/06/11 22:25:51 +0700","asset_file_name":"Moisture3.JPG","updated_at":"2012/06/11 23:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/11 22:25:51 +0700","description":"Infrared Moisture Determination Balance","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_moisture2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/11 23:01:34 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":203749,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35037,"created_at":"2012/06/11 22:25:19 +0700","asset_file_name":"Moisture2.JPG","updated_at":"2012/06/11 23:01:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/11 22:25:19 +0700","description":"Infrared Moisture Determination Balance","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_boardmicroscope {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/05 22:01:15 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":326823,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35036,"created_at":"2012/06/11 22:24:45 +0700","asset_file_name":"BoardMicroscope.JPG","updated_at":"2012/09/05 22:01:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/05 21:18:46 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: