นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_water6 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/11 08:01:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":216546,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35035,"created_at":"2012/06/10 19:31:11 +0700","asset_file_name":"water6.jpg","updated_at":"2012/06/11 08:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/11 08:00:26 +0700","description":"110 volts","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_water4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/10 20:01:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":214402,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35034,"created_at":"2012/06/10 19:30:35 +0700","asset_file_name":"water4.JPG","updated_at":"2012/06/10 20:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/10 19:30:35 +0700","description":"110 volts","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_water3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/10 20:01:27 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":214580,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35033,"created_at":"2012/06/10 19:29:59 +0700","asset_file_name":"water3.JPG","updated_at":"2012/06/10 20:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/10 19:29:59 +0700","description":"110 volts","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_water2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/10 20:01:25 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":197663,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35032,"created_at":"2012/06/10 19:29:24 +0700","asset_file_name":"water2.JPG","updated_at":"2012/06/10 20:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/10 19:29:24 +0700","description":"110 volts","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_water1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/10 20:01:23 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":214778,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35031,"created_at":"2012/06/10 19:28:40 +0700","asset_file_name":"water1.JPG","updated_at":"2012/06/10 20:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/10 19:28:40 +0700","description":"110 volts","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_xrf3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/02 20:02:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":600515,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34984,"created_at":"2012/06/02 20:02:25 +0700","asset_file_name":"XRF3.jpg","updated_at":"2012/06/02 20:02:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/02 20:02:25 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_xrf4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/02 19:01:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":229987,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34983,"created_at":"2012/06/02 18:06:23 +0700","asset_file_name":"XRF4.jpg","updated_at":"2012/06/02 19:01:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/02 18:06:22 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_xrf2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/02 18:01:12 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":205299,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34982,"created_at":"2012/06/02 17:59:36 +0700","asset_file_name":"XRF2.JPG","updated_at":"2012/06/02 18:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/02 17:59:36 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_xrf1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/06/02 18:01:11 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":206212,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34981,"created_at":"2012/06/02 17:58:38 +0700","asset_file_name":"XRF1.JPG","updated_at":"2012/06/02 18:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/06/02 17:58:38 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_training22 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/31 16:02:12 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":123161,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34925,"created_at":"2012/05/31 15:58:42 +0700","asset_file_name":"training22.JPG","updated_at":"2012/05/31 16:02:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/31 15:58:42 +0700","description":"thaining","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_training11 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/31 16:02:11 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":328291,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34924,"created_at":"2012/05/31 15:57:51 +0700","asset_file_name":"training11.jpg","updated_at":"2012/05/31 16:02:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/31 15:57:51 +0700","description":"train11","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_stabilizer3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 14:01:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":209623,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34898,"created_at":"2012/05/27 13:09:58 +0700","asset_file_name":"stabilizer3.JPG","updated_at":"2012/05/27 14:01:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 13:09:58 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e23\u0e07\u0e14\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1f","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_stabilizer2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 14:01:02 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":217903,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34897,"created_at":"2012/05/27 13:09:20 +0700","asset_file_name":"stabilizer2.JPG","updated_at":"2012/05/27 14:01:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 13:09:20 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e23\u0e07\u0e14\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1f","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_stabilizer1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 14:01:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":223982,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34896,"created_at":"2012/05/27 13:08:45 +0700","asset_file_name":"stabilizer1.JPG","updated_at":"2012/05/27 14:01:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 13:08:45 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e23\u0e07\u0e14\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1f","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mixroom8 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 07:03:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":870957,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34894,"created_at":"2012/05/27 07:03:28 +0700","asset_file_name":"Mixroom8.jpg","updated_at":"2012/05/27 07:03:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 07:03:28 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_room6 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 07:01:40 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":211888,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34893,"created_at":"2012/05/27 07:01:38 +0700","asset_file_name":"room6.JPG","updated_at":"2012/05/27 07:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 07:01:38 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_room5 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 07:01:20 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":277039,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34892,"created_at":"2012/05/27 07:01:08 +0700","asset_file_name":"room5.JPG","updated_at":"2012/05/27 07:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 07:01:08 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_room4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 07:01:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":256714,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34891,"created_at":"2012/05/27 07:00:37 +0700","asset_file_name":"room4.JPG","updated_at":"2012/05/27 07:01:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 07:00:37 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_room3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 07:01:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":233294,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34890,"created_at":"2012/05/27 07:00:08 +0700","asset_file_name":"room3.JPG","updated_at":"2012/05/27 07:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 07:00:08 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_room2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 07:01:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":296025,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34889,"created_at":"2012/05/27 06:59:37 +0700","asset_file_name":"room2.JPG","updated_at":"2012/05/27 07:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 06:59:37 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_room1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/27 07:01:12 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":280185,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34888,"created_at":"2012/05/27 06:58:45 +0700","asset_file_name":"room1.JPG","updated_at":"2012/05/27 07:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/27 06:58:45 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_training3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/26 18:01:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":231519,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34887,"created_at":"2012/05/26 17:27:16 +0700","asset_file_name":"training3.JPG","updated_at":"2012/05/26 18:01:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/26 17:27:16 +0700","description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GC-MS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_training2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/26 18:00:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":201555,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34886,"created_at":"2012/05/26 17:26:44 +0700","asset_file_name":"training2.JPG","updated_at":"2012/05/26 18:00:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/26 17:26:44 +0700","description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GC-MS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_training1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/26 18:00:58 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":338708,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34885,"created_at":"2012/05/26 17:25:58 +0700","asset_file_name":"training1.jpg","updated_at":"2012/05/26 18:00:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/26 17:25:58 +0700","description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 GC-MS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_p1160051 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/22 18:01:04 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":203227,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34870,"created_at":"2012/05/22 17:36:31 +0700","asset_file_name":"P1160051.JPG","updated_at":"2012/05/22 18:01:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/22 17:36:31 +0700","description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_turnleft {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/20 14:01:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":267759,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34822,"created_at":"2012/05/20 13:19:22 +0700","asset_file_name":"Turnleft.jpg","updated_at":"2012/05/20 14:01:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/20 13:19:22 +0700","description":"\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e44\u0e1f\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_guardthai {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/19 22:00:57 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":154887,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34817,"created_at":"2012/05/19 21:56:59 +0700","asset_file_name":"GUARDTHAI.jpg","updated_at":"2012/05/19 22:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/19 21:56:59 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_songkla {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/19 22:00:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":133300,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34816,"created_at":"2012/05/19 21:54:39 +0700","asset_file_name":"songkla.jpg","updated_at":"2012/05/19 22:00:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/19 21:54:39 +0700","description":"\u0e41\u0e22\u0e01\u0e27\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_omron4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/18 20:01:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":221307,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34789,"created_at":"2012/05/18 19:42:17 +0700","asset_file_name":"OMRON4.JPG","updated_at":"2012/05/18 20:01:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/18 19:42:17 +0700","description":"OMRON \u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21\u0e01\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_omron5 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/18 20:01:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":212733,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34788,"created_at":"2012/05/18 19:38:23 +0700","asset_file_name":"OMRON5.JPG","updated_at":"2012/05/18 20:01:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/18 19:40:13 +0700","description":"OMRON \u0e41\u0e1a\u0e15\u0e40\u0e19\u0e48\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_omron3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/18 20:01:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":205841,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34787,"created_at":"2012/05/18 19:37:40 +0700","asset_file_name":"OMRON3.JPG","updated_at":"2012/05/18 20:01:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/18 19:37:40 +0700","description":"OMRON \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e04\u0e49\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_omron2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/18 20:01:04 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":285198,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34786,"created_at":"2012/05/18 19:36:47 +0700","asset_file_name":"OMRON2.JPG","updated_at":"2012/05/18 20:01:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/18 19:36:47 +0700","description":"OMRON \u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e25\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_omron1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/18 20:01:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":214488,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34785,"created_at":"2012/05/18 19:35:51 +0700","asset_file_name":"OMRON1.jpg","updated_at":"2012/05/18 20:01:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/18 19:35:51 +0700","description":"OMRON \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mix {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/13 15:00:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":927210,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34701,"created_at":"2012/05/13 14:52:54 +0700","asset_file_name":"Mix.jpg","updated_at":"2012/05/13 15:00:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/13 14:52:54 +0700","description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_block_system {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/13 15:00:54 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":41897,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34700,"created_at":"2012/05/13 14:35:11 +0700","asset_file_name":"Block_system.jpg","updated_at":"2012/05/13 15:00:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/13 14:35:11 +0700","description":"\u0e40\u0e28\u0e29\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e15\u0e31\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gc {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/09 19:01:02 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":322005,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34619,"created_at":"2012/05/09 18:43:43 +0700","asset_file_name":"GC.JPG","updated_at":"2012/05/09 19:01:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 18:43:43 +0700","description":"GC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: