นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_plate {"description":"Clean Miccroplate","asset_updated_at":"2012/05/07 15:06:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34599,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/07 15:06:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"plate.jpg","updated_at":"2012/05/07 16:01:15 +0700","modified_at":"2012/05/07 16:01:15 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":514115,"last_commented_at":null}
 • Ico64_microplate {"description":"Microplate Reader (Plate)","asset_updated_at":"2012/05/07 15:04:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34598,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/07 15:04:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Microplate.JPG","updated_at":"2012/05/07 16:01:12 +0700","modified_at":"2012/05/07 16:01:12 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":10278,"last_commented_at":null}
 • Ico64_vr3 {"description":"VR3 \"\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\"","asset_updated_at":"2012/05/03 19:25:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34583,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/03 19:25:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"VR3.jpg","updated_at":"2012/05/03 20:01:01 +0700","modified_at":"2012/05/03 20:01:01 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":311534,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sem5200 {"description":"SEM5200","asset_updated_at":"2012/05/03 19:24:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34582,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/03 19:24:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sem5200.JPG","updated_at":"2012/05/03 20:01:00 +0700","modified_at":"2012/05/03 20:01:00 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":8406,"last_commented_at":null}
 • Ico64_multimeter {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c","asset_updated_at":"2012/04/24 21:30:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34500,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/24 21:30:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Multimeter.jpg","updated_at":"2012/04/24 22:01:16 +0700","modified_at":"2012/04/24 22:01:16 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":187127,"last_commented_at":null}
 • Ico64_arun {"description":"\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e27\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2012/04/22 15:08:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34487,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/22 15:08:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"arun.jpg","updated_at":"2012/04/22 16:01:06 +0700","modified_at":"2012/04/22 16:01:06 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":169144,"last_commented_at":null}
 • Ico64_panya {"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2012/04/22 15:08:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34486,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/22 15:08:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"panya.jpg","updated_at":"2012/04/22 16:01:05 +0700","modified_at":"2012/04/22 16:01:05 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":20767,"last_commented_at":null}
 • Ico64_nmr {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 NMR \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","asset_updated_at":"2012/04/15 14:39:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34411,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/15 14:39:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"NMR.jpg","updated_at":"2012/04/15 15:01:11 +0700","modified_at":"2012/04/15 15:01:11 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":594785,"last_commented_at":null}
 • Ico64_troubleshooting {"description":"centrifuge Troubleshooting","asset_updated_at":"2012/04/14 16:18:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34408,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/14 16:18:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"troubleshooting.JPG","updated_at":"2012/04/14 17:01:14 +0700","modified_at":"2012/04/14 17:01:14 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":70649,"last_commented_at":null}
 • Ico64_epa2 {"description":"centrifuge \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 Reset \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2012/04/14 16:16:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34407,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/14 16:16:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"EPA2.jpg","updated_at":"2012/04/14 17:01:13 +0700","modified_at":"2012/04/14 17:01:13 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":74131,"last_commented_at":null}
 • Ico64_eba {"description":"error centrifuge","asset_updated_at":"2012/04/14 16:15:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34406,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/14 16:15:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"EBA.jpg","updated_at":"2012/04/14 17:01:12 +0700","modified_at":"2012/04/14 17:01:12 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":448813,"last_commented_at":null}
 • Ico64_gc-ms {"description":"GC-MS Thermo","asset_updated_at":"2012/04/09 17:31:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34399,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/09 17:31:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"GC-MS.JPG","updated_at":"2012/04/09 18:01:10 +0700","modified_at":"2012/04/09 18:01:10 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":137178,"last_commented_at":null}
 • Ico64_nmr1 {"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 NMR \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","asset_updated_at":"2012/04/14 16:29:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34393,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/08 17:00:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"NMR1.jpg","updated_at":"2012/04/14 17:01:16 +0700","modified_at":"2012/04/14 17:01:16 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":295757,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pz {"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e14\u0e41\u0e01\u0e19 Z","asset_updated_at":"2012/04/05 20:49:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34383,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/05 20:49:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PZ.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:20 +0700","modified_at":"2012/04/05 21:01:20 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":264657,"last_commented_at":null}
 • Ico64_mouse {"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2012/04/05 20:46:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34382,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/05 20:46:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Mouse.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:19 +0700","modified_at":"2012/04/05 21:01:19 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":237936,"last_commented_at":null}
 • Ico64_z {"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e14\u0e31\u0e19\u0e41\u0e01\u0e19 Z","asset_updated_at":"2012/04/05 20:45:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34381,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/05 20:45:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Z.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:18 +0700","modified_at":"2012/04/05 21:01:18 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":289351,"last_commented_at":null}
 • Ico64_spn {"description":"spn","asset_updated_at":"2012/04/05 20:43:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34380,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/05 20:43:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"spn.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:17 +0700","modified_at":"2012/04/05 21:01:17 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":305026,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tem {"description":"TEM","asset_updated_at":"2012/04/05 20:42:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34379,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/05 20:42:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"TEM.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:15 +0700","modified_at":"2012/04/05 21:01:15 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":235087,"last_commented_at":null}
 • Ico64_re1 {"description":"re1.jpg","asset_updated_at":"2012/03/24 18:02:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34308,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/24 18:02:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"re1.jpg","updated_at":"2012/04/03 17:09:41 +0700","modified_at":"2012/04/03 17:09:41 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":453268,"last_commented_at":null}
 • Ico64_transmission {"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e35\u0e42\u0e21\u0e17\u0e41\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2012/03/24 16:31:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34307,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/24 16:31:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"transmission.JPG","updated_at":"2014/03/29 07:21:08 +0700","modified_at":"2014/03/29 07:21:08 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":69566,"last_commented_at":null}
 • Ico64_control {"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","asset_updated_at":"2012/03/14 22:45:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34187,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/14 22:45:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"control.jpg","updated_at":"2012/03/14 22:45:31 +0700","modified_at":"2012/03/14 22:45:31 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":562064,"last_commented_at":null}
 • Ico64_safety {"description":"water bath","asset_updated_at":"2012/03/14 22:41:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34186,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/14 22:39:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"safety.jpg","updated_at":"2012/03/14 22:41:33 +0700","modified_at":"2012/03/14 22:41:33 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":289392,"last_commented_at":null}
 • Ico64_service1 {"description":"Troubleshooting Manual","asset_updated_at":"2013/01/05 09:14:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34128,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/13 10:05:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"service1.JPG","updated_at":"2013/01/05 09:14:33 +0700","modified_at":"2013/01/05 09:14:33 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":167367,"last_commented_at":null}
 • Ico64_cpuprocise {"description":"CPU","asset_updated_at":"2012/03/13 09:58:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34127,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/13 09:58:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cpuProcise.jpg","updated_at":"2012/03/13 09:58:09 +0700","modified_at":"2012/03/13 09:58:09 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":472673,"last_commented_at":null}
 • Ico64_dsc05564 {"description":"Protein Sequencing","asset_updated_at":"2012/03/13 09:56:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34126,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/13 09:56:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC05564.JPG","updated_at":"2012/03/13 09:56:22 +0700","modified_at":"2012/03/13 09:56:22 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":581083,"last_commented_at":null}
 • Ico64_resettoyo1 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49","asset_updated_at":"2012/03/05 16:14:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33975,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/05 11:03:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ResetToyo1.jpg","updated_at":"2012/03/05 16:14:37 +0700","modified_at":"2012/03/05 16:14:37 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":116261,"last_commented_at":null}
 • Ico64_t-belt1 {"description":"t-belt","asset_updated_at":"2012/03/05 16:15:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33974,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/05 11:01:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"T-belt1.jpg","updated_at":"2012/03/05 16:15:18 +0700","modified_at":"2012/03/05 16:15:18 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":89653,"last_commented_at":null}
 • Ico64_statustoyo {"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2012/03/05 09:51:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33972,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/05 09:51:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"statustoyo.jpg","updated_at":"2012/03/05 09:51:10 +0700","modified_at":"2012/03/05 09:51:10 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":561224,"last_commented_at":null}
 • Ico64_toyo {"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e16","asset_updated_at":"2012/03/05 09:49:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33971,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/05 09:49:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"toyo.jpg","updated_at":"2012/03/05 09:49:43 +0700","modified_at":"2012/03/05 09:49:43 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":369757,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img_5801 {"description":"CO2","asset_updated_at":"2012/03/01 13:53:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33932,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/01 13:53:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_5801.JPG","updated_at":"2012/03/01 13:53:49 +0700","modified_at":"2012/03/01 13:53:49 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":996497,"last_commented_at":null}
 • Ico64_cpd {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 CPD","asset_updated_at":"2012/03/01 13:52:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33931,"deleted_at":null,"created_at":"2012/03/01 13:52:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"CPD.jpg","updated_at":"2012/03/01 13:52:21 +0700","modified_at":"2012/03/01 13:52:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":57602,"last_commented_at":null}
 • Ico64_xrf {"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 crystal","asset_updated_at":"2012/02/29 10:23:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33907,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/29 10:23:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"xrf.jpg","updated_at":"2012/02/29 10:23:06 +0700","modified_at":"2012/02/29 10:23:06 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":247903,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img00662-20120126-1017 {"description":"XRF","asset_updated_at":"2012/02/29 09:49:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33906,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/29 09:49:40 +0700","visibility":5,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG00662-20120126-1017.jpg","updated_at":"2012/02/29 09:49:43 +0700","modified_at":"2012/02/29 09:49:43 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":74014,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img00701-20120210-1143 {"description":"share gas","asset_updated_at":"2012/02/28 16:41:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33901,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/28 16:41:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG00701-20120210-1143.jpg","updated_at":"2012/02/28 16:41:51 +0700","modified_at":"2012/02/28 16:41:51 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":48164,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img00705-20120210-1311 {"description":"ICP-OES","asset_updated_at":"2012/02/28 16:40:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33900,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/28 16:40:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG00705-20120210-1311.jpg","updated_at":"2012/02/28 16:40:38 +0700","modified_at":"2012/02/28 16:40:38 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":52522,"last_commented_at":null}
 • Ico64_high {"description":"Detector gas flow too high","asset_updated_at":"2012/02/28 16:35:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33899,"deleted_at":null,"created_at":"2012/02/28 16:35:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"high.jpg","updated_at":"2012/02/28 16:35:22 +0700","modified_at":"2012/02/28 16:35:22 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":95874,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: