นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_plate {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plate.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Clean Miccroplate","created_at":"2012/05/07 15:06:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/07 15:06:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/07 16:01:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/07 16:01:15 +0700","id":34599,"asset_file_size":514115}
 • Ico64_microplate {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Microplate.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Microplate Reader (Plate)","created_at":"2012/05/07 15:04:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/07 15:04:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/07 16:01:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/07 16:01:12 +0700","id":34598,"asset_file_size":10278}
 • Ico64_vr3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"VR3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"VR3 \"\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\"","created_at":"2012/05/03 19:25:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/03 19:25:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/03 20:01:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/03 20:01:01 +0700","id":34583,"asset_file_size":311534}
 • Ico64_sem5200 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sem5200.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"SEM5200","created_at":"2012/05/03 19:24:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/03 19:24:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/03 20:01:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/03 20:01:00 +0700","id":34582,"asset_file_size":8406}
 • Ico64_multimeter {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Multimeter.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c","created_at":"2012/04/24 21:30:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/24 21:30:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/24 22:01:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/24 22:01:16 +0700","id":34500,"asset_file_size":187127}
 • Ico64_arun {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arun.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e27\u0e32\u0e07","created_at":"2012/04/22 15:08:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/22 15:08:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/22 16:01:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/22 16:01:06 +0700","id":34487,"asset_file_size":169144}
 • Ico64_panya {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panya.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","created_at":"2012/04/22 15:08:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/22 15:08:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/22 16:01:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/22 16:01:05 +0700","id":34486,"asset_file_size":20767}
 • Ico64_nmr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"NMR.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 NMR \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","created_at":"2012/04/15 14:39:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/15 14:39:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/15 15:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/15 15:01:11 +0700","id":34411,"asset_file_size":594785}
 • Ico64_troubleshooting {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"troubleshooting.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"centrifuge Troubleshooting","created_at":"2012/04/14 16:18:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/14 16:18:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/14 17:01:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/14 17:01:14 +0700","id":34408,"asset_file_size":70649}
 • Ico64_epa2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EPA2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"centrifuge \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 Reset \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2012/04/14 16:16:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/14 16:16:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/14 17:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/14 17:01:13 +0700","id":34407,"asset_file_size":74131}
 • Ico64_eba {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EBA.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"error centrifuge","created_at":"2012/04/14 16:15:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/14 16:15:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/14 17:01:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/14 17:01:12 +0700","id":34406,"asset_file_size":448813}
 • Ico64_gc-ms {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GC-MS.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"GC-MS Thermo","created_at":"2012/04/09 17:31:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/09 17:31:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/09 18:01:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/09 18:01:10 +0700","id":34399,"asset_file_size":137178}
 • Ico64_nmr1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"NMR1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 NMR \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","created_at":"2012/04/08 17:00:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/14 16:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/14 17:01:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/14 17:01:16 +0700","id":34393,"asset_file_size":295757}
 • Ico64_pz {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PZ.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e14\u0e41\u0e01\u0e19 Z","created_at":"2012/04/05 20:49:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:49:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/05 21:01:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/05 21:01:20 +0700","id":34383,"asset_file_size":264657}
 • Ico64_mouse {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mouse.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19","created_at":"2012/04/05 20:46:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:46:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/05 21:01:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/05 21:01:19 +0700","id":34382,"asset_file_size":237936}
 • Ico64_z {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Z.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e14\u0e31\u0e19\u0e41\u0e01\u0e19 Z","created_at":"2012/04/05 20:45:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:45:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/05 21:01:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/05 21:01:18 +0700","id":34381,"asset_file_size":289351}
 • Ico64_spn {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"spn.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"spn","created_at":"2012/04/05 20:43:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:43:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/05 21:01:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/05 21:01:17 +0700","id":34380,"asset_file_size":305026}
 • Ico64_tem {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TEM.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TEM","created_at":"2012/04/05 20:42:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:42:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/05 21:01:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/05 21:01:15 +0700","id":34379,"asset_file_size":235087}
 • Ico64_re1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"re1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":null,"description":"re1.jpg","created_at":"2012/03/24 18:02:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/03/24 18:02:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/03 17:09:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/03 17:09:41 +0700","id":34308,"asset_file_size":453268}
 • Ico64_transmission {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transmission.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e35\u0e42\u0e21\u0e17\u0e41\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2012/03/24 16:31:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/24 16:31:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/29 07:21:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/29 07:21:08 +0700","id":34307,"asset_file_size":69566}
 • Ico64_control {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"control.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","created_at":"2012/03/14 22:45:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/14 22:45:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/14 22:45:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/14 22:45:31 +0700","id":34187,"asset_file_size":562064}
 • Ico64_safety {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"safety.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"water bath","created_at":"2012/03/14 22:39:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/14 22:41:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/14 22:41:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/14 22:41:33 +0700","id":34186,"asset_file_size":289392}
 • Ico64_service1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"service1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Troubleshooting Manual","created_at":"2012/03/13 10:05:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/01/05 09:14:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/01/05 09:14:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/01/05 09:14:33 +0700","id":34128,"asset_file_size":167367}
 • Ico64_cpuprocise {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cpuProcise.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"CPU","created_at":"2012/03/13 09:58:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/13 09:58:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/13 09:58:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/13 09:58:09 +0700","id":34127,"asset_file_size":472673}
 • Ico64_dsc05564 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC05564.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Protein Sequencing","created_at":"2012/03/13 09:56:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/13 09:56:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/13 09:56:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/13 09:56:22 +0700","id":34126,"asset_file_size":581083}
 • Ico64_resettoyo1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ResetToyo1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49","created_at":"2012/03/05 11:03:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/05 16:14:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/05 16:14:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/05 16:14:37 +0700","id":33975,"asset_file_size":116261}
 • Ico64_t-belt1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"T-belt1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"t-belt","created_at":"2012/03/05 11:01:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/05 16:15:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/05 16:15:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/05 16:15:18 +0700","id":33974,"asset_file_size":89653}
 • Ico64_statustoyo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"statustoyo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19","created_at":"2012/03/05 09:51:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/05 09:51:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/05 09:51:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/05 09:51:10 +0700","id":33972,"asset_file_size":561224}
 • Ico64_toyo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"toyo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e16","created_at":"2012/03/05 09:49:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/05 09:49:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/05 09:49:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/05 09:49:43 +0700","id":33971,"asset_file_size":369757}
 • Ico64_img_5801 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5801.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"CO2","created_at":"2012/03/01 13:53:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/01 13:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/01 13:53:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/01 13:53:49 +0700","id":33932,"asset_file_size":996497}
 • Ico64_cpd {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CPD.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 CPD","created_at":"2012/03/01 13:52:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/01 13:52:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/01 13:52:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/01 13:52:21 +0700","id":33931,"asset_file_size":57602}
 • Ico64_xrf {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"xrf.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 crystal","created_at":"2012/02/29 10:23:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/29 10:23:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/29 10:23:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/29 10:23:06 +0700","id":33907,"asset_file_size":247903}
 • Ico64_img00662-20120126-1017 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG00662-20120126-1017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":5,"description":"XRF","created_at":"2012/02/29 09:49:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/29 09:49:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/29 09:49:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/29 09:49:43 +0700","id":33906,"asset_file_size":74014}
 • Ico64_img00701-20120210-1143 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG00701-20120210-1143.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"share gas","created_at":"2012/02/28 16:41:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/28 16:41:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/28 16:41:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/28 16:41:51 +0700","id":33901,"asset_file_size":48164}
 • Ico64_img00705-20120210-1311 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG00705-20120210-1311.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"ICP-OES","created_at":"2012/02/28 16:40:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/28 16:40:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/28 16:40:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/28 16:40:38 +0700","id":33900,"asset_file_size":52522}
 • Ico64_high {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"high.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Detector gas flow too high","created_at":"2012/02/28 16:35:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/02/28 16:35:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/02/28 16:35:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/02/28 16:35:22 +0700","id":33899,"asset_file_size":95874}
ขนาดย่อ: