นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_plate {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/07 16:01:15 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":514115,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34599,"created_at":"2012/05/07 15:06:42 +0700","asset_file_name":"plate.jpg","updated_at":"2012/05/07 16:01:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/07 15:06:42 +0700","description":"Clean Miccroplate","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_microplate {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/07 16:01:12 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":10278,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34598,"created_at":"2012/05/07 15:04:04 +0700","asset_file_name":"Microplate.JPG","updated_at":"2012/05/07 16:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/07 15:04:04 +0700","description":"Microplate Reader (Plate)","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_vr3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/03 20:01:01 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":311534,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34583,"created_at":"2012/05/03 19:25:53 +0700","asset_file_name":"VR3.jpg","updated_at":"2012/05/03 20:01:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/03 19:25:53 +0700","description":"VR3 \"\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\"","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sem5200 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/03 20:01:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":8406,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34582,"created_at":"2012/05/03 19:24:41 +0700","asset_file_name":"sem5200.JPG","updated_at":"2012/05/03 20:01:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/03 19:24:41 +0700","description":"SEM5200","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_multimeter {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/24 22:01:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":187127,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34500,"created_at":"2012/04/24 21:30:09 +0700","asset_file_name":"Multimeter.jpg","updated_at":"2012/04/24 22:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/24 21:30:09 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_arun {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/22 16:01:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":169144,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34487,"created_at":"2012/04/22 15:08:55 +0700","asset_file_name":"arun.jpg","updated_at":"2012/04/22 16:01:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/22 15:08:55 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e27\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_panya {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/22 16:01:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":20767,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34486,"created_at":"2012/04/22 15:08:11 +0700","asset_file_name":"panya.jpg","updated_at":"2012/04/22 16:01:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/22 15:08:11 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_nmr {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/15 15:01:11 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":594785,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34411,"created_at":"2012/04/15 14:39:37 +0700","asset_file_name":"NMR.jpg","updated_at":"2012/04/15 15:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/15 14:39:37 +0700","description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 NMR \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_troubleshooting {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/14 17:01:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":70649,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34408,"created_at":"2012/04/14 16:18:40 +0700","asset_file_name":"troubleshooting.JPG","updated_at":"2012/04/14 17:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/14 16:18:40 +0700","description":"centrifuge Troubleshooting","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_epa2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/14 17:01:13 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":74131,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34407,"created_at":"2012/04/14 16:16:57 +0700","asset_file_name":"EPA2.jpg","updated_at":"2012/04/14 17:01:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/14 16:16:57 +0700","description":"centrifuge \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 Reset \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_eba {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/14 17:01:12 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":448813,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34406,"created_at":"2012/04/14 16:15:08 +0700","asset_file_name":"EBA.jpg","updated_at":"2012/04/14 17:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/14 16:15:08 +0700","description":"error centrifuge","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gc-ms {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/09 18:01:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":137178,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34399,"created_at":"2012/04/09 17:31:13 +0700","asset_file_name":"GC-MS.JPG","updated_at":"2012/04/09 18:01:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/09 17:31:13 +0700","description":"GC-MS Thermo","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_nmr1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/14 17:01:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":295757,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34393,"created_at":"2012/04/08 17:00:18 +0700","asset_file_name":"NMR1.jpg","updated_at":"2012/04/14 17:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/14 16:29:51 +0700","description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19 NMR \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pz {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/05 21:01:20 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":264657,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34383,"created_at":"2012/04/05 20:49:00 +0700","asset_file_name":"PZ.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:49:00 +0700","description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e14\u0e41\u0e01\u0e19 Z","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mouse {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/05 21:01:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":237936,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34382,"created_at":"2012/04/05 20:46:44 +0700","asset_file_name":"Mouse.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:46:44 +0700","description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_z {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/05 21:01:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":289351,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34381,"created_at":"2012/04/05 20:45:27 +0700","asset_file_name":"Z.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:45:27 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e14\u0e31\u0e19\u0e41\u0e01\u0e19 Z","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_spn {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/05 21:01:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":305026,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34380,"created_at":"2012/04/05 20:43:56 +0700","asset_file_name":"spn.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:43:56 +0700","description":"spn","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tem {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/05 21:01:15 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":235087,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34379,"created_at":"2012/04/05 20:42:13 +0700","asset_file_name":"TEM.JPG","updated_at":"2012/04/05 21:01:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/04/05 20:42:13 +0700","description":"TEM","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_re1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/04/03 17:09:41 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":453268,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34308,"created_at":"2012/03/24 18:02:51 +0700","asset_file_name":"re1.jpg","updated_at":"2012/04/03 17:09:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/24 18:02:51 +0700","description":"re1.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_transmission {"commentable":true,"modified_at":"2014/03/29 07:21:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":69566,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34307,"created_at":"2012/03/24 16:31:25 +0700","asset_file_name":"transmission.JPG","updated_at":"2014/03/29 07:21:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/24 16:31:25 +0700","description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e35\u0e42\u0e21\u0e17\u0e41\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_control {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/14 22:45:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":562064,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34187,"created_at":"2012/03/14 22:45:25 +0700","asset_file_name":"control.jpg","updated_at":"2012/03/14 22:45:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/14 22:45:25 +0700","description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_safety {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/14 22:41:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":289392,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34186,"created_at":"2012/03/14 22:39:44 +0700","asset_file_name":"safety.jpg","updated_at":"2012/03/14 22:41:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/14 22:41:28 +0700","description":"water bath","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_service1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/01/05 09:14:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":167367,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34128,"created_at":"2012/03/13 10:05:52 +0700","asset_file_name":"service1.JPG","updated_at":"2013/01/05 09:14:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/01/05 09:14:30 +0700","description":"Troubleshooting Manual","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_cpuprocise {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/13 09:58:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":472673,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34127,"created_at":"2012/03/13 09:58:05 +0700","asset_file_name":"cpuProcise.jpg","updated_at":"2012/03/13 09:58:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/13 09:58:05 +0700","description":"CPU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc05564 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/13 09:56:22 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":581083,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":34126,"created_at":"2012/03/13 09:56:15 +0700","asset_file_name":"DSC05564.JPG","updated_at":"2012/03/13 09:56:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/13 09:56:15 +0700","description":"Protein Sequencing","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_resettoyo1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/05 16:14:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":116261,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33975,"created_at":"2012/03/05 11:03:34 +0700","asset_file_name":"ResetToyo1.jpg","updated_at":"2012/03/05 16:14:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/05 16:14:33 +0700","description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_t-belt1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/05 16:15:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":89653,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33974,"created_at":"2012/03/05 11:01:47 +0700","asset_file_name":"T-belt1.jpg","updated_at":"2012/03/05 16:15:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/05 16:15:14 +0700","description":"t-belt","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_statustoyo {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/05 09:51:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":561224,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33972,"created_at":"2012/03/05 09:51:03 +0700","asset_file_name":"statustoyo.jpg","updated_at":"2012/03/05 09:51:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/05 09:51:03 +0700","description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_toyo {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/05 09:49:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":369757,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33971,"created_at":"2012/03/05 09:49:35 +0700","asset_file_name":"toyo.jpg","updated_at":"2012/03/05 09:49:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/05 09:49:35 +0700","description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e16","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_5801 {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/01 13:53:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":996497,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33932,"created_at":"2012/03/01 13:53:43 +0700","asset_file_name":"IMG_5801.JPG","updated_at":"2012/03/01 13:53:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/01 13:53:43 +0700","description":"CO2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_cpd {"commentable":true,"modified_at":"2012/03/01 13:52:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":57602,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33931,"created_at":"2012/03/01 13:52:17 +0700","asset_file_name":"CPD.jpg","updated_at":"2012/03/01 13:52:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/01 13:52:17 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 CPD","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_xrf {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/29 10:23:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":247903,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33907,"created_at":"2012/02/29 10:23:02 +0700","asset_file_name":"xrf.jpg","updated_at":"2012/02/29 10:23:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/29 10:23:02 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 crystal","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_img00662-20120126-1017 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/29 09:49:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":74014,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33906,"created_at":"2012/02/29 09:49:40 +0700","asset_file_name":"IMG00662-20120126-1017.jpg","updated_at":"2012/02/29 09:49:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/29 09:49:40 +0700","description":"XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_img00701-20120210-1143 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/28 16:41:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":48164,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33901,"created_at":"2012/02/28 16:41:45 +0700","asset_file_name":"IMG00701-20120210-1143.jpg","updated_at":"2012/02/28 16:41:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/28 16:41:45 +0700","description":"share gas","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_img00705-20120210-1311 {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/28 16:40:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":52522,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33900,"created_at":"2012/02/28 16:40:34 +0700","asset_file_name":"IMG00705-20120210-1311.jpg","updated_at":"2012/02/28 16:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/28 16:40:34 +0700","description":"ICP-OES","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_high {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/28 16:35:22 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":95874,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":33899,"created_at":"2012/02/28 16:35:18 +0700","asset_file_name":"high.jpg","updated_at":"2012/02/28 16:35:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/28 16:35:17 +0700","description":"Detector gas flow too high","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: