นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_shaker {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/11 10:45:11 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":631535,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":32755,"created_at":"2012/01/11 10:45:04 +0700","asset_file_name":"shaker.jpg","updated_at":"2012/01/11 10:45:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/11 10:45:04 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e22\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_รวมcar {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:49:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":30755,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28024,"created_at":"2011/04/21 10:34:51 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e27\u0e21car.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:49:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:49 +0700","description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e48\u0e01\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_แผ่นกรอง {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":266470,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":25234,"created_at":"2010/10/10 08:56:12 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:33 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_พัดลมเครื่องอก {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":291250,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":25233,"created_at":"2010/10/10 08:51:08 +0700","asset_file_name":"\u0e1e\u0e31\u0e14\u0e25\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e01.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:33 +0700","description":"\u0e1e\u0e31\u0e14\u0e25\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_boardฟอก {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:45:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":141825,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":25232,"created_at":"2010/10/10 08:49:24 +0700","asset_file_name":"board\u0e1f\u0e2d\u0e01.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:45:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:33 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_uvmix {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:19:26 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":721751,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24600,"created_at":"2010/09/04 19:31:40 +0700","asset_file_name":"uvmix.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:19:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:06 +0700","description":"\u003Ca href=\"http://www.google.co.th/search?hl=th\u0026amp;client=firefox-a\u0026amp;hs=1vX\u0026amp;rls=org.mozilla:th:official\u0026amp;\u0026amp;sa=X\u0026amp;ei=ATyCTL_gGpOuvgOKgdnaAQ\u0026amp;ved=0CCIQBSgA\u0026amp;q=Deuterium+lamp\u0026amp;spell=1\" class=\"spell\"\u003EDe\u003Cfont color=\"#cc0033\"\u003Eu\u003C/font\u003Eteri\u003Cfont color=\"#cc0033\"\u003Eu\u003C/font\u003Em lamp\u003C/a\u003E ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_รวมภาพโคลนนิ่ง {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:44:01 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":43879,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24407,"created_at":"2010/08/27 20:26:38 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e04\u0e25\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:44:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:05 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e04\u0e25\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ปลาห้ามรับประทาน {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":63399,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24303,"created_at":"2010/08/21 10:21:28 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e32\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ปลาไหลทะเล {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":9102,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24301,"created_at":"2010/08/21 09:47:38 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_กระเพาะปลา {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":4520,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24300,"created_at":"2010/08/21 09:46:59 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e32.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ปลาปักเป้า1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":27219,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24299,"created_at":"2010/08/21 09:46:22 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e321.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ส่าหร่าย {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:54 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":69500,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24298,"created_at":"2010/08/21 09:45:43 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e42\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e25\u0e01\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_การยืดกล้ามเนื้อ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":34673,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24271,"created_at":"2010/08/19 02:37:13 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e37\u0e14\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e37\u0e14\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_เคื่องฟอกอากาศ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":209835,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24225,"created_at":"2010/08/14 09:16:31 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:03 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dewar_of_liquid_nitrogen {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:16:34 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":125394,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24136,"created_at":"2010/08/08 09:43:16 +0700","asset_file_name":"Dewar_of_Liquid_Nitrogen.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:16:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:23 +0700","description":"Liquid Nitrogen. \u0e44\u0e19\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19 \u003Cstrong\u003E\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u003C/strong\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_การจมลงของเปลือกดลก {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:34 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":31754,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24018,"created_at":"2010/08/01 09:58:02 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e21\u0e25\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e14\u0e25\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:56 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e21\u0e25\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_การชนกันของเปลือกโลก {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":41047,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24017,"created_at":"2010/08/01 09:57:18 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:56 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_การเคลื่อน {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":43216,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24016,"created_at":"2010/08/01 09:51:59 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_การเคลื่อนที่ของเปลือกดลก {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":30647,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24015,"created_at":"2010/08/01 09:00:46 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e14\u0e25\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ตัวยุง {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":7072,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":24014,"created_at":"2010/08/01 08:44:17 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e22\u0e38\u0e07.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","description":"\u0e22\u0e38\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ภาพ108 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":18159,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23992,"created_at":"2010/07/31 14:01:14 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e108.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ภาพ106 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":21390,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23991,"created_at":"2010/07/31 14:00:14 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e106.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","description":"mirrer \u0e0a\u0e38\u0e14 optic","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ภาพ102 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":26739,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23990,"created_at":"2010/07/31 13:58:43 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e102.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","description":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a Gain \u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07 preamp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ภาพ100 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":28083,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23989,"created_at":"2010/07/31 13:57:25 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e100.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13 OES","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_07-02_autoclaveแก้_1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":79402,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23916,"created_at":"2010/07/27 12:53:57 +0700","asset_file_name":"07-02_autoclave\u0e41\u0e01\u0e49_1.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:53 +0700","description":"Diagram Autoclave","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_autoclaveแก้ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:43:20 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":227005,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23915,"created_at":"2010/07/27 12:52:14 +0700","asset_file_name":"autoclave\u0e41\u0e01\u0e49.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:43:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:53 +0700","description":"valve \u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mettler {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":52414,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23690,"created_at":"2010/07/11 11:35:59 +0700","asset_file_name":"mettler.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07 mettler","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ohaus {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:14:07 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":32190,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23689,"created_at":"2010/07/11 11:34:53 +0700","asset_file_name":"ohaus.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:14:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07 ohaus","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_สปริง {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:42:22 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":184665,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23224,"created_at":"2010/06/05 15:32:43 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e07.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","description":"\u0e2a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ถอดส่วน {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:42:22 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":201371,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23223,"created_at":"2010/06/05 15:31:54 +0700","asset_file_name":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e32\u0e07 sample","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_เครื่องวัดความเค็ม {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:42:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":63010,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":23222,"created_at":"2010/06/05 15:17:24 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:42:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc04512 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:27 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":1944173,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22687,"created_at":"2010/05/06 17:59:59 +0700","asset_file_name":"DSC04512.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:06:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:36 +0700","description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e33\u0e1b\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dsc04510 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:06:27 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":2170104,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22685,"created_at":"2010/05/06 17:24:50 +0700","asset_file_name":"DSC04510.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:06:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:36 +0700","description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e04\u0e34\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_lcd {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":240208,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22443,"created_at":"2010/04/23 10:35:53 +0700","asset_file_name":"lcd.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","description":"\u0e19\u0e33 lcd \u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_lcdแกะ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:41:29 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":229546,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22442,"created_at":"2010/04/23 10:35:07 +0700","asset_file_name":"lcd\u0e41\u0e01\u0e30.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:41:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:40 +0700","description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e1d\u0e32 lcd","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_lcd1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":286073,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22441,"created_at":"2010/04/23 10:33:58 +0700","asset_file_name":"lcd1.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","description":"\u0e08\u0e2d lcd \u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2d\u0e2d\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: