นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_shaker {"asset_file_name":"shaker.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/11 10:45:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e22\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","updated_at":"2012/01/11 10:45:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/11 10:45:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":631535,"id":32755,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/11 10:45:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_รวมcar {"asset_file_name":"\u0e23\u0e27\u0e21car.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:49:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e48\u0e01\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07","updated_at":"2011/06/01 16:49:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/04/21 10:34:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30755,"id":28024,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_แผ่นกรอง {"asset_file_name":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/10/10 08:56:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":266470,"id":25234,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_พัดลมเครื่องอก {"asset_file_name":"\u0e1e\u0e31\u0e14\u0e25\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e01.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e14\u0e25\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2011/06/01 16:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/10/10 08:51:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":291250,"id":25233,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_boardฟอก {"asset_file_name":"board\u0e1f\u0e2d\u0e01.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:45:05 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2011/06/01 16:45:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/10/10 08:49:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":141825,"id":25232,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_uvmix {"asset_file_name":"uvmix.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:19:26 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u003Ca href=\"http://www.google.co.th/search?hl=th\u0026amp;client=firefox-a\u0026amp;hs=1vX\u0026amp;rls=org.mozilla:th:official\u0026amp;\u0026amp;sa=X\u0026amp;ei=ATyCTL_gGpOuvgOKgdnaAQ\u0026amp;ved=0CCIQBSgA\u0026amp;q=Deuterium+lamp\u0026amp;spell=1\" class=\"spell\"\u003EDe\u003Cfont color=\"#cc0033\"\u003Eu\u003C/font\u003Eteri\u003Cfont color=\"#cc0033\"\u003Eu\u003C/font\u003Em lamp\u003C/a\u003E ","updated_at":"2011/05/31 19:19:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/09/04 19:31:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":721751,"id":24600,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_รวมภาพโคลนนิ่ง {"asset_file_name":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e04\u0e25\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:44:01 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e04\u0e25\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07","updated_at":"2011/06/01 16:44:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/27 20:26:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43879,"id":24407,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ปลาห้ามรับประทาน {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e32\u0e19.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/21 10:21:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63399,"id":24303,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ปลาไหลทะเล {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","updated_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/21 09:47:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9102,"id":24301,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_กระเพาะปลา {"asset_file_name":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e32.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32","updated_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/21 09:46:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4520,"id":24300,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ปลาปักเป้า1 {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e321.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32","updated_at":"2011/06/01 16:43:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/21 09:46:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27219,"id":24299,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ส่าหร่าย {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e42\u0e19\u0e41\u0e1f\u0e25\u0e01\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e15","updated_at":"2011/06/01 16:43:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/21 09:45:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69500,"id":24298,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_การยืดกล้ามเนื้อ {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e37\u0e14\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:49 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e37\u0e14\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d","updated_at":"2011/06/01 16:43:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/19 02:37:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34673,"id":24271,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_เคื่องฟอกอากาศ {"asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:47 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","updated_at":"2011/06/01 16:43:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/14 09:16:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":209835,"id":24225,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dewar_of_liquid_nitrogen {"asset_file_name":"Dewar_of_Liquid_Nitrogen.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:16:34 +0700","media_folder_id":220,"description":"Liquid Nitrogen. \u0e44\u0e19\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19 \u003Cstrong\u003E\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u003C/strong\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46","updated_at":"2011/05/31 19:16:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/08 09:43:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":125394,"id":24136,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_การจมลงของเปลือกดลก {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e21\u0e25\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e14\u0e25\u0e01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:34 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e21\u0e25\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01","updated_at":"2011/06/01 16:43:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/01 09:58:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31754,"id":24018,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_การชนกันของเปลือกโลก {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01","updated_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/01 09:57:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41047,"id":24017,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_การเคลื่อน {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01","updated_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/01 09:51:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43216,"id":24016,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_การเคลื่อนที่ของเปลือกดลก {"asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e14\u0e25\u0e01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e25\u0e01","updated_at":"2011/06/01 16:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/01 09:00:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30647,"id":24015,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ตัวยุง {"asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e22\u0e38\u0e07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e22\u0e38\u0e07","updated_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/08/01 08:44:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7072,"id":24014,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ108 {"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e108.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13","updated_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/31 14:01:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18159,"id":23992,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ106 {"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e106.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","media_folder_id":220,"description":"mirrer \u0e0a\u0e38\u0e14 optic","updated_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/31 14:00:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21390,"id":23991,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ102 {"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e102.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a Gain \u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07 preamp","updated_at":"2011/06/01 16:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/31 13:58:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26739,"id":23990,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพ100 {"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e100.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:31 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13 OES","updated_at":"2011/06/01 16:43:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/31 13:57:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28083,"id":23989,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_07-02_autoclaveแก้_1 {"asset_file_name":"07-02_autoclave\u0e41\u0e01\u0e49_1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"Diagram Autoclave","updated_at":"2011/06/01 16:43:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/27 12:53:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79402,"id":23916,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_autoclaveแก้ {"asset_file_name":"autoclave\u0e41\u0e01\u0e49.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:43:20 +0700","media_folder_id":220,"description":"valve \u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","updated_at":"2011/06/01 16:43:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/27 12:52:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":227005,"id":23915,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:34:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_mettler {"asset_file_name":"mettler.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07 mettler","updated_at":"2011/05/31 19:14:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/11 11:35:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52414,"id":23690,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ohaus {"asset_file_name":"ohaus.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:14:07 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07 ohaus","updated_at":"2011/05/31 19:14:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/07/11 11:34:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32190,"id":23689,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_สปริง {"asset_file_name":"\u0e2a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:42:22 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","updated_at":"2011/06/01 16:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/05 15:32:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":184665,"id":23224,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ถอดส่วน {"asset_file_name":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:42:22 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e32\u0e07 sample","updated_at":"2011/06/01 16:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/05 15:31:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201371,"id":23223,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_เครื่องวัดความเค็ม {"asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:42:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21","updated_at":"2011/06/01 16:42:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/06/05 15:17:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63010,"id":23222,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc04512 {"asset_file_name":"DSC04512.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:27 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e33\u0e1b\u0e32\u0e07","updated_at":"2011/05/31 19:06:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/06 17:59:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1944173,"id":22687,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dsc04510 {"asset_file_name":"DSC04510.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:06:27 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e04\u0e34\u0e21","updated_at":"2011/05/31 19:06:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/05/06 17:24:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2170104,"id":22685,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lcd {"asset_file_name":"lcd.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:05:09 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e19\u0e33 lcd \u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2011/05/31 19:05:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/04/23 10:35:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":240208,"id":22443,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lcdแกะ {"asset_file_name":"lcd\u0e41\u0e01\u0e30.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:41:29 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e1d\u0e32 lcd","updated_at":"2011/06/01 16:41:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/04/23 10:35:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229546,"id":22442,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lcd1 {"asset_file_name":"lcd1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:05:09 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e08\u0e2d lcd \u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2d\u0e2d\u0e01","updated_at":"2011/05/31 19:05:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/04/23 10:33:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":286073,"id":22441,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: