นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_power_lcd {"description":"lcd \u0e41\u0e01\u0e30\u0e1d\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22436,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/23 10:13:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"power_lcd.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:05:08 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":329324,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ลูกใต้ใบ {"description":"\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22265,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/12 14:59:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e43\u0e15\u0e49\u0e43\u0e1a.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:41:21 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:41:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":38441,"last_commented_at":null}
 • Ico64_heating4 {"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1awater bath \u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e22\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22093,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/01 11:00:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"heating4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":72991,"last_commented_at":null}
 • Ico64_heating3 {"description":"hotplate","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22092,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/01 10:59:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"heating3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":57779,"last_commented_at":null}
 • Ico64_heating2 {"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22091,"deleted_at":null,"created_at":"2010/04/01 10:57:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"heating2.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:01:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:01:50 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":93438,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ความดัน {"description":"Table for Saturated Steam","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21838,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/17 09:52:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e31\u0e19.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:40:38 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:38 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":31856,"last_commented_at":null}
 • Ico64_lackofwater1 {"description":"LACK-OF-WATER","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21821,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/16 13:30:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"lackofwater1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:46 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":209705,"last_commented_at":null}
 • Ico64_error {"description":"Error Detection (Alarming) Operation","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21816,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/16 13:22:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"error.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:57:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:42 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":26867,"last_commented_at":null}
 • Ico64_คู่มือauto1 {"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21812,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/16 11:56:58 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2dauto1.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:39 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:39 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":176158,"last_commented_at":null}
 • Ico64_แผงวงจรauto1 {"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e14\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e01\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21811,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/16 11:50:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23auto1.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:36 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:36 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":60425,"last_commented_at":null}
 • Ico64_autoclave {"description":"AUTOCLAVE","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21802,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/15 17:33:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"autoclave.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":208135,"last_commented_at":null}
 • Ico64_heater_for_gc-ms {"description":"\u0e47\u0e33Heater for GC-MS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21439,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/08 16:55:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"heater_for_GC-MS.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:53:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:53:15 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":25538,"last_commented_at":null}
 • Ico64_dp_for_gc-ms {"description":"DP for GC-MS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21438,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/08 16:54:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DP_for_GC-MS.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:53:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:53:14 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48011,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ฟ้าถล่ม2 {"description":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e212","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21158,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/22 16:33:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e212.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":122849,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ฟ้าถล่ม {"description":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21156,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/22 16:30:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":89163,"last_commented_at":null}
 • Ico64_elecn {"description":"e;ectorde \u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1aBNC","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21145,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/21 14:05:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"elecn.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:50:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:50:17 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":230213,"last_commented_at":null}
 • Ico64_elco {"description":"electrode \u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21144,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/21 14:04:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"elco.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:50:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:50:16 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":244477,"last_commented_at":null}
 • Ico64_phเต็ม {"description":"pH \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21143,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/21 14:03:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ph\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:06 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:06 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":205417,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ph1 {"description":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e31\u0e14\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21142,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/21 13:56:29 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ph1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:50:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:50:14 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":224528,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ชั่ง3 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21133,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/20 14:35:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e073.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":201455,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ชั่ง1 {"description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21132,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/20 14:34:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":264646,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ชั่ง {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2dmain board \u0e01\u0e31\u0e1a display","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21131,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/20 14:32:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:00 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:00 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":232981,"last_commented_at":null}
 • Ico64_มอเตอร์ยก {"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e01 \u0e19\u0e19.","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19507,"deleted_at":null,"created_at":"2009/12/18 15:04:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":74668,"last_commented_at":null}
 • Ico64_นน {"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19506,"deleted_at":null,"created_at":"2009/12/18 15:03:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e19\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":82826,"last_commented_at":null}
 • Ico64_แกะชิ้นส่วน {"description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19505,"deleted_at":null,"created_at":"2009/12/18 15:03:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":116657,"last_commented_at":null}
 • Ico64_เครื่องชั่ง {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07 4 \u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e04\u0e23\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e17\u0e4c\u0e1b\u0e352545","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19504,"deleted_at":null,"created_at":"2009/12/18 15:02:20 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":91938,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ภาพtools {"description":"Tools","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19469,"deleted_at":null,"created_at":"2009/12/18 09:37:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1etools.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:17 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:17 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7757,"last_commented_at":null}
 • Ico64_valve {"description":"valve","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":19458,"deleted_at":null,"created_at":"2009/12/17 14:49:28 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"valve.GIF","updated_at":"2011/05/31 18:29:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:29:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":36748,"last_commented_at":null}
 • Ico64_gcms {"description":"GC-MS","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":19454,"deleted_at":null,"created_at":"2009/12/17 14:36:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"GCMS.gif","updated_at":"2011/05/31 18:29:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:29:19 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":12370,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ลอตเตอรรี่ {"description":"\u0e2b\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19162,"deleted_at":null,"created_at":"2009/12/08 08:12:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e23\u0e35\u0e48.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:37:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:37:56 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":101015,"last_commented_at":null}
 • Ico64_hplc12001 {"description":"HPLC1200","asset_updated_at":"2012/05/12 15:51:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18754,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/17 11:33:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"HPLC12001.JPG","updated_at":"2012/05/12 16:01:01 +0700","modified_at":"2012/05/12 16:01:01 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":314041,"last_commented_at":null}
 • Ico64_heater1 {"description":"\u0e47Heater","asset_updated_at":"2013/05/03 19:43:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18753,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/17 11:32:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Heater1.jpg","updated_at":"2013/05/03 19:43:54 +0700","modified_at":"2013/05/03 19:43:54 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4447,"last_commented_at":null}
 • Ico64_dp {"description":"DP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18752,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/17 11:32:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DP.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:21:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:21:45 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":9785,"last_commented_at":null}
 • Ico64_gcms {"description":"gcms","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18751,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/17 11:31:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"GCms.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:21:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:21:44 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8521,"last_commented_at":null}
 • Ico64_ภาพคู่ {"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18682,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/13 14:55:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e39\u0e48.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:37:29 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:37:29 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17639,"last_commented_at":null}
 • Ico64_เชิงรุก {"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e38\u0e01","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18667,"deleted_at":null,"created_at":"2009/11/13 09:40:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e38\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":18032,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: