นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_power_lcd {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:05:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":329324,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22436,"created_at":"2010/04/23 10:13:01 +0700","asset_file_name":"power_lcd.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","description":"lcd \u0e41\u0e01\u0e30\u0e1d\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ลูกใต้ใบ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:41:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":38441,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22265,"created_at":"2010/04/12 14:59:08 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e43\u0e15\u0e49\u0e43\u0e1a.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:41:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:38 +0700","description":"\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_heating4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":72991,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22093,"created_at":"2010/04/01 11:00:16 +0700","asset_file_name":"heating4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1awater bath \u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e22\u0e33","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_heating3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":57779,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22092,"created_at":"2010/04/01 10:59:11 +0700","asset_file_name":"heating3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:47 +0700","description":"hotplate","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_heating2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:01:50 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":93438,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":22091,"created_at":"2010/04/01 10:57:53 +0700","asset_file_name":"heating2.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:01:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:47 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ความดัน {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":31856,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21838,"created_at":"2010/03/17 09:52:56 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e31\u0e19.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:22 +0700","description":"Table for Saturated Steam","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_lackofwater1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":209705,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21821,"created_at":"2010/03/16 13:30:45 +0700","asset_file_name":"lackofwater1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:11 +0700","description":"LACK-OF-WATER","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_error {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":26867,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21816,"created_at":"2010/03/16 13:22:32 +0700","asset_file_name":"error.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:57:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:11 +0700","description":"Error Detection (Alarming) Operation","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_คู่มือauto1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:39 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":176158,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21812,"created_at":"2010/03/16 11:56:58 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2dauto1.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:20 +0700","description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_แผงวงจรauto1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:36 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":60425,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21811,"created_at":"2010/03/16 11:50:12 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23auto1.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:20 +0700","description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e14\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e01\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_autoclave {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":208135,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21802,"created_at":"2010/03/15 17:33:10 +0700","asset_file_name":"autoclave.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","description":"AUTOCLAVE","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_heater_for_gc-ms {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:53:15 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":25538,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21439,"created_at":"2010/03/08 16:55:39 +0700","asset_file_name":"heater_for_GC-MS.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:53:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:48 +0700","description":"\u0e47\u0e33Heater for GC-MS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dp_for_gc-ms {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:53:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":48011,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21438,"created_at":"2010/03/08 16:54:47 +0700","asset_file_name":"DP_for_GC-MS.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:53:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:48 +0700","description":"DP for GC-MS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ฟ้าถล่ม2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":122849,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21158,"created_at":"2010/02/22 16:33:56 +0700","asset_file_name":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e212.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","description":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e212","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ฟ้าถล่ม {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":89163,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21156,"created_at":"2010/02/22 16:30:15 +0700","asset_file_name":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21.JPG","updated_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","description":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_elecn {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:50:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":230213,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21145,"created_at":"2010/02/21 14:05:30 +0700","asset_file_name":"elecn.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:50:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","description":"e;ectorde \u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1aBNC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_elco {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:50:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":244477,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21144,"created_at":"2010/02/21 14:04:34 +0700","asset_file_name":"elco.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:50:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","description":"electrode \u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_phเต็ม {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":205417,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21143,"created_at":"2010/02/21 14:03:39 +0700","asset_file_name":"ph\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","description":"pH \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ph1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:50:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":224528,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21142,"created_at":"2010/02/21 13:56:29 +0700","asset_file_name":"ph1.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:50:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","description":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e31\u0e14\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ชั่ง3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":201455,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21133,"created_at":"2010/02/20 14:35:37 +0700","asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e073.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ชั่ง1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":264646,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21132,"created_at":"2010/02/20 14:34:31 +0700","asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ชั่ง {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:40:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":232981,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":21131,"created_at":"2010/02/20 14:32:41 +0700","asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2dmain board \u0e01\u0e31\u0e1a display","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_มอเตอร์ยก {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":74668,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":19507,"created_at":"2009/12/18 15:04:24 +0700","asset_file_name":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e01 \u0e19\u0e19.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_นน {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":82826,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":19506,"created_at":"2009/12/18 15:03:41 +0700","asset_file_name":"\u0e19\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_แกะชิ้นส่วน {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":116657,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":19505,"created_at":"2009/12/18 15:03:00 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_เครื่องชั่ง {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":91938,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":19504,"created_at":"2009/12/18 15:02:20 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07 4 \u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e04\u0e23\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e17\u0e4c\u0e1b\u0e352545","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ภาพtools {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:38:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":7757,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":19469,"created_at":"2009/12/18 09:37:34 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1etools.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:38:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:23 +0700","description":"Tools","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_valve {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:29:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":36748,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":19458,"created_at":"2009/12/17 14:49:28 +0700","asset_file_name":"valve.GIF","updated_at":"2011/05/31 18:29:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:08 +0700","description":"valve","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gcms {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:29:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":12370,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":19454,"created_at":"2009/12/17 14:36:21 +0700","asset_file_name":"GCMS.gif","updated_at":"2011/05/31 18:29:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:08 +0700","description":"GC-MS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ลอตเตอรรี่ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:37:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":101015,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":19162,"created_at":"2009/12/08 08:12:52 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e23\u0e35\u0e48.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:37:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:18 +0700","description":"\u0e2b\u0e27\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_hplc12001 {"commentable":true,"modified_at":"2012/05/12 16:01:01 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":314041,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18754,"created_at":"2009/11/17 11:33:45 +0700","asset_file_name":"HPLC12001.JPG","updated_at":"2012/05/12 16:01:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/12 15:51:24 +0700","description":"HPLC1200","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_heater1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/05/03 19:43:54 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":4447,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18753,"created_at":"2009/11/17 11:32:50 +0700","asset_file_name":"Heater1.jpg","updated_at":"2013/05/03 19:43:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/05/03 19:43:48 +0700","description":"\u0e47Heater","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dp {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:21:45 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":9785,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18752,"created_at":"2009/11/17 11:32:19 +0700","asset_file_name":"DP.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:21:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","description":"DP","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_gcms {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:21:44 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":8521,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18751,"created_at":"2009/11/17 11:31:38 +0700","asset_file_name":"GCms.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:21:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","description":"gcms","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ภาพคู่ {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:37:29 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":17639,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18682,"created_at":"2009/11/13 14:55:41 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e39\u0e48.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:37:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_เชิงรุก {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":18032,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18667,"created_at":"2009/11/13 09:40:00 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e38\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e38\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: