นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_power_lcd {"asset_file_name":"power_lcd.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:05:08 +0700","media_folder_id":220,"description":"lcd \u0e41\u0e01\u0e30\u0e1d\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01","updated_at":"2011/05/31 19:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/04/23 10:13:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":329324,"id":22436,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ลูกใต้ใบ {"asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e43\u0e15\u0e49\u0e43\u0e1a.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:41:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","updated_at":"2011/06/01 16:41:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/04/12 14:59:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38441,"id":22265,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_heating4 {"asset_file_name":"heating4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1awater bath \u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e22\u0e33","updated_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/04/01 11:00:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72991,"id":22093,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_heating3 {"asset_file_name":"heating3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","media_folder_id":220,"description":"hotplate","updated_at":"2011/05/31 19:01:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/04/01 10:59:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57779,"id":22092,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_heating2 {"asset_file_name":"heating2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:01:50 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","updated_at":"2011/05/31 19:01:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/04/01 10:57:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93438,"id":22091,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ความดัน {"asset_file_name":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e31\u0e19.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:38 +0700","media_folder_id":220,"description":"Table for Saturated Steam","updated_at":"2011/06/01 16:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/03/17 09:52:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31856,"id":21838,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_lackofwater1 {"asset_file_name":"lackofwater1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:57:46 +0700","media_folder_id":220,"description":"LACK-OF-WATER","updated_at":"2011/05/31 18:57:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/03/16 13:30:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":209705,"id":21821,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_error {"asset_file_name":"error.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:57:42 +0700","media_folder_id":220,"description":"Error Detection (Alarming) Operation","updated_at":"2011/05/31 18:57:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/03/16 13:22:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26867,"id":21816,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_คู่มือauto1 {"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2dauto1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:39 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/06/01 16:40:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/03/16 11:56:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":176158,"id":21812,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_แผงวงจรauto1 {"asset_file_name":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23auto1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:36 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e14\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e01\u0e31\u0e14","updated_at":"2011/06/01 16:40:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/03/16 11:50:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60425,"id":21811,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_autoclave {"asset_file_name":"autoclave.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","media_folder_id":220,"description":"AUTOCLAVE","updated_at":"2011/05/31 18:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/03/15 17:33:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":208135,"id":21802,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_heater_for_gc-ms {"asset_file_name":"heater_for_GC-MS.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:53:15 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e47\u0e33Heater for GC-MS","updated_at":"2011/05/31 18:53:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/03/08 16:55:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25538,"id":21439,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dp_for_gc-ms {"asset_file_name":"DP_for_GC-MS.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:53:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"DP for GC-MS","updated_at":"2011/05/31 18:53:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/03/08 16:54:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48011,"id":21438,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ฟ้าถล่ม2 {"asset_file_name":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e212.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e212","updated_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/22 16:33:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122849,"id":21158,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ฟ้าถล่ม {"asset_file_name":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e16\u0e25\u0e48\u0e21","updated_at":"2011/06/01 16:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/22 16:30:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89163,"id":21156,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_elecn {"asset_file_name":"elecn.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:50:17 +0700","media_folder_id":220,"description":"e;ectorde \u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1aBNC","updated_at":"2011/05/31 18:50:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/21 14:05:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":230213,"id":21145,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_elco {"asset_file_name":"elco.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:50:16 +0700","media_folder_id":220,"description":"electrode \u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30","updated_at":"2011/05/31 18:50:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/21 14:04:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":244477,"id":21144,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_phเต็ม {"asset_file_name":"ph\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:06 +0700","media_folder_id":220,"description":"pH \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","updated_at":"2011/06/01 16:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/21 14:03:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":205417,"id":21143,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ph1 {"asset_file_name":"ph1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:50:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e31\u0e14\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","updated_at":"2011/05/31 18:50:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/21 13:56:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":224528,"id":21142,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ชั่ง3 {"asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e073.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08","updated_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/20 14:35:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201455,"id":21133,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ชั่ง1 {"asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","updated_at":"2011/06/01 16:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/20 14:34:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":264646,"id":21132,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ชั่ง {"asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:40:00 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2dmain board \u0e01\u0e31\u0e1a display","updated_at":"2011/06/01 16:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/20 14:32:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":232981,"id":21131,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_มอเตอร์ยก {"asset_file_name":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e01 \u0e19\u0e19.","updated_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/18 15:04:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":74668,"id":19507,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_นน {"asset_file_name":"\u0e19\u0e19.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/06/01 16:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/18 15:03:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82826,"id":19506,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_แกะชิ้นส่วน {"asset_file_name":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19","updated_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/18 15:03:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":116657,"id":19505,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_เครื่องชั่ง {"asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07 4 \u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e04\u0e23\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e17\u0e4c\u0e1b\u0e352545","updated_at":"2011/06/01 16:38:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/18 15:02:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91938,"id":19504,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพtools {"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1etools.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:17 +0700","media_folder_id":220,"description":"Tools","updated_at":"2011/06/01 16:38:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/18 09:37:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7757,"id":19469,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_valve {"asset_file_name":"valve.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:29:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"valve","updated_at":"2011/05/31 18:29:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/12/17 14:49:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36748,"id":19458,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_gcms {"asset_file_name":"GCMS.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:29:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"GC-MS","updated_at":"2011/05/31 18:29:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/12/17 14:36:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12370,"id":19454,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ลอตเตอรรี่ {"asset_file_name":"\u0e25\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e23\u0e35\u0e48.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:37:56 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e27\u0e22","updated_at":"2011/06/01 16:37:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/08 08:12:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101015,"id":19162,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_hplc12001 {"asset_file_name":"HPLC12001.JPG","visibility":null,"modified_at":"2012/05/12 16:01:01 +0700","media_folder_id":220,"description":"HPLC1200","updated_at":"2012/05/12 16:01:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/17 11:33:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":314041,"id":18754,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/12 15:51:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_heater1 {"asset_file_name":"Heater1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/05/03 19:43:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e47Heater","updated_at":"2013/05/03 19:43:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/17 11:32:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4447,"id":18753,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/03 19:43:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dp {"asset_file_name":"DP.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:21:45 +0700","media_folder_id":220,"description":"DP","updated_at":"2011/05/31 18:21:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/17 11:32:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9785,"id":18752,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_gcms {"asset_file_name":"GCms.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:21:44 +0700","media_folder_id":220,"description":"gcms","updated_at":"2011/05/31 18:21:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/17 11:31:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8521,"id":18751,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ภาพคู่ {"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e39\u0e48.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:37:29 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","updated_at":"2011/06/01 16:37:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/13 14:55:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17639,"id":18682,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_เชิงรุก {"asset_file_name":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e38\u0e01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e38\u0e01","updated_at":"2011/06/01 16:37:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/13 09:40:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18032,"id":18667,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: