นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_wp {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wp.jpg","created_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"wp","asset_file_size":225174,"modified_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46659,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_wt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wt.jpg","created_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"wt","asset_file_size":126647,"modified_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46658,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ws {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ws.jpg","created_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ws","asset_file_size":126894,"modified_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46657,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_wr {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wr.jpg","created_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"wr","asset_file_size":153262,"modified_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46656,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_total3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"total3.jpg","created_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"total","asset_file_size":224798,"modified_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46655,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_l1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"l1.jpg","created_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","asset_updated_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bff6","asset_file_size":175736,"modified_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46340,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ds3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds3.jpg","created_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","asset_updated_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bff5","asset_file_size":149919,"modified_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46339,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ds2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds2.jpg","created_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bff4","asset_file_size":138669,"modified_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46338,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ds1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds1.jpg","created_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bff3","asset_file_size":176392,"modified_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","media_folder_id":1518,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46337,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: