นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_wp {"description":"wp","asset_updated_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46659,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wp.jpg","updated_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","modified_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":225174,"last_commented_at":null}
  • Small_wt {"description":"wt","asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46658,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wt.jpg","updated_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","modified_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":126647,"last_commented_at":null}
  • Small_ws {"description":"ws","asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46657,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ws.jpg","updated_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","modified_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":126894,"last_commented_at":null}
  • Small_wr {"description":"wr","asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46656,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wr.jpg","updated_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","modified_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":153262,"last_commented_at":null}
  • Small_total3 {"description":"total","asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46655,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"total3.jpg","updated_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","modified_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":224798,"last_commented_at":null}
  • Small_l1 {"description":"bff6","asset_updated_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46340,"deleted_at":null,"created_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"l1.jpg","updated_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","modified_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":175736,"last_commented_at":null}
  • Small_ds3 {"description":"bff5","asset_updated_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46339,"deleted_at":null,"created_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ds3.jpg","updated_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","modified_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":149919,"last_commented_at":null}
  • Small_ds2 {"description":"bff4","asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46338,"deleted_at":null,"created_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ds2.jpg","updated_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","modified_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":138669,"last_commented_at":null}
  • Small_ds1 {"description":"bff3","asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46337,"deleted_at":null,"created_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ds1.jpg","updated_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","modified_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","media_folder_id":1518,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":176392,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: