นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_wp {"modified_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","id":46659,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wp.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","media_folder_id":1518,"description":"wp","created_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":225174}
  • Small_wt {"modified_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","id":46658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wt.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","media_folder_id":1518,"description":"wt","created_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":126647}
  • Small_ws {"modified_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","id":46657,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ws.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","media_folder_id":1518,"description":"ws","created_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":126894}
  • Small_wr {"modified_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","id":46656,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wr.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","media_folder_id":1518,"description":"wr","created_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":153262}
  • Small_total3 {"modified_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","id":46655,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"total3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","media_folder_id":1518,"description":"total","created_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224798}
  • Small_l1 {"modified_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","id":46340,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"l1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","media_folder_id":1518,"description":"bff6","created_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","asset_updated_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175736}
  • Small_ds3 {"modified_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","id":46339,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ds3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","media_folder_id":1518,"description":"bff5","created_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","asset_updated_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":149919}
  • Small_ds2 {"modified_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","id":46338,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ds2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","media_folder_id":1518,"description":"bff4","created_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138669}
  • Small_ds1 {"modified_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","id":46337,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ds1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","media_folder_id":1518,"description":"bff3","created_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":176392}
ขนาดย่อ: