นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_wp {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wp.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"wp","created_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","id":46659,"asset_file_size":225174}
 • Ico64_wt {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wt.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"wt","created_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","id":46658,"asset_file_size":126647}
 • Ico64_ws {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ws.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"ws","created_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","id":46657,"asset_file_size":126894}
 • Ico64_wr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"wr","created_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","id":46656,"asset_file_size":153262}
 • Ico64_total3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"total3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"total","created_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","id":46655,"asset_file_size":224798}
 • Ico64_l1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"l1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff6","created_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","id":46340,"asset_file_size":175736}
 • Ico64_ds3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff5","created_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","id":46339,"asset_file_size":149919}
 • Ico64_ds2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff4","created_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","id":46338,"asset_file_size":138669}
 • Ico64_ds1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ds1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff3","created_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","id":46337,"asset_file_size":176392}
 • Ico64_dsc03221 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03221.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff2","created_at":"2014/04/27 18:09:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:09:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:09:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:09:52 +0700","id":46336,"asset_file_size":154866}
 • Ico64_dsc03204 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03204.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff1","created_at":"2014/04/27 18:09:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:09:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:09:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:09:03 +0700","id":46335,"asset_file_size":138818}
 • Ico64_m22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"M22.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"mb2","created_at":"2014/04/08 09:10:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/08 09:10:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/08 09:10:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/08 09:10:15 +0700","id":45947,"asset_file_size":115526}
 • Ico64_m11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"M11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"mb1","created_at":"2014/04/08 09:09:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/08 09:09:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/08 09:09:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/08 09:09:44 +0700","id":45946,"asset_file_size":156166}
 • Ico64_dsc03177--11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03177--11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-10","created_at":"2014/03/07 15:18:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:18:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:18:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:18:18 +0700","id":45340,"asset_file_size":161630}
 • Ico64_dsc03173--10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03173--10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-09","created_at":"2014/03/07 15:17:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:17:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:17:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:17:41 +0700","id":45339,"asset_file_size":141482}
 • Ico64_dsc03172--9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03172--9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-08","created_at":"2014/03/07 15:16:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:16:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:16:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:16:56 +0700","id":45338,"asset_file_size":155433}
 • Ico64_dsc03171--8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03171--8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-07","created_at":"2014/03/07 15:16:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:16:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:16:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:16:12 +0700","id":45337,"asset_file_size":145588}
 • Ico64_dsc03186--7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03186--7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-06","created_at":"2014/03/07 15:15:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:15:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:15:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:15:13 +0700","id":45336,"asset_file_size":152818}
 • Ico64_dsc03185--6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03185--6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-05","created_at":"2014/03/07 15:14:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:14:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:14:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:14:18 +0700","id":45335,"asset_file_size":163883}
 • Ico64_dsc03183--5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03183--5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-04","created_at":"2014/03/07 15:13:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:13:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:13:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:13:40 +0700","id":45334,"asset_file_size":151446}
 • Ico64_dsc03182--4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03182--4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-03","created_at":"2014/03/07 15:12:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:12:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:13:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:13:04 +0700","id":45333,"asset_file_size":156141}
 • Ico64_dsc03181--3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03181--3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-02","created_at":"2014/03/07 15:12:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:12:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:12:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:12:13 +0700","id":45332,"asset_file_size":150825}
 • Ico64_farm {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"farm.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-01","created_at":"2014/03/07 15:11:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:11:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:11:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:11:12 +0700","id":45331,"asset_file_size":429796}
 • Ico64_dsc03180--2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03180--2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm","created_at":"2014/03/07 15:09:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:09:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:09:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:09:56 +0700","id":45330,"asset_file_size":149243}
 • Ico64_total19-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total19-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt19","created_at":"2014/02/07 09:25:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:25:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:25:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:25:32 +0700","id":44842,"asset_file_size":142216}
 • Ico64_total17-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total17-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt17","created_at":"2014/02/07 09:25:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:25:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:25:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:25:02 +0700","id":44841,"asset_file_size":126309}
 • Ico64_total13-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total13-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt13","created_at":"2014/02/07 09:24:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:24:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:24:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:24:41 +0700","id":44840,"asset_file_size":126679}
 • Ico64_total5-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total5-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt5-1","created_at":"2014/02/07 09:24:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:24:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:24:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:24:12 +0700","id":44839,"asset_file_size":185434}
 • Ico64_total5-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total5-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt5","created_at":"2014/02/07 09:23:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:23:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:23:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:23:39 +0700","id":44838,"asset_file_size":153544}
 • Ico64_total4-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt4-2","created_at":"2014/02/07 09:22:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:22:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:23:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:23:06 +0700","id":44837,"asset_file_size":190117}
 • Ico64_total4-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt4-1","created_at":"2014/02/07 09:22:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:22:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:22:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:22:30 +0700","id":44836,"asset_file_size":147955}
 • Ico64_total4-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt4","created_at":"2014/02/07 09:21:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:21:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:21:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:21:51 +0700","id":44835,"asset_file_size":157323}
 • Ico64_total3-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total3-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt3","created_at":"2014/02/07 09:21:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:21:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:21:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:21:20 +0700","id":44834,"asset_file_size":115897}
 • Ico64_total2-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total2-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt2","created_at":"2014/02/07 09:19:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:19:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:20:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:20:06 +0700","id":44833,"asset_file_size":167047}
 • Ico64_total1-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total1-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt-1","created_at":"2014/02/07 09:19:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:19:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:19:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:19:31 +0700","id":44832,"asset_file_size":164450}
 • Ico64_18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"t 18","created_at":"2014/02/07 09:07:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:07:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:08:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:08:07 +0700","id":44831,"asset_file_size":95210}
ขนาดย่อ: