นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc03221 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03221.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff2","created_at":"2014/04/27 18:09:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:09:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:09:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:09:52 +0700","id":46336,"asset_file_size":154866}
  • Small_dsc03204 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03204.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bff1","created_at":"2014/04/27 18:09:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/27 18:09:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/27 18:09:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/27 18:09:03 +0700","id":46335,"asset_file_size":138818}
  • Small_m22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"M22.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"mb2","created_at":"2014/04/08 09:10:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/08 09:10:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/08 09:10:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/08 09:10:15 +0700","id":45947,"asset_file_size":115526}
  • Small_m11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"M11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"mb1","created_at":"2014/04/08 09:09:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/08 09:09:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/08 09:09:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/08 09:09:44 +0700","id":45946,"asset_file_size":156166}
  • Small_dsc03177--11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03177--11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-10","created_at":"2014/03/07 15:18:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:18:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:18:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:18:18 +0700","id":45340,"asset_file_size":161630}
  • Small_dsc03173--10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03173--10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-09","created_at":"2014/03/07 15:17:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:17:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:17:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:17:41 +0700","id":45339,"asset_file_size":141482}
  • Small_dsc03172--9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03172--9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-08","created_at":"2014/03/07 15:16:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:16:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:16:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:16:56 +0700","id":45338,"asset_file_size":155433}
  • Small_dsc03171--8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03171--8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-07","created_at":"2014/03/07 15:16:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:16:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:16:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:16:12 +0700","id":45337,"asset_file_size":145588}
  • Small_dsc03186--7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03186--7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-06","created_at":"2014/03/07 15:15:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:15:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:15:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:15:13 +0700","id":45336,"asset_file_size":152818}
ขนาดย่อ: