นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc03185--6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03185--6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-05","created_at":"2014/03/07 15:14:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:14:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:14:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:14:18 +0700","id":45335,"asset_file_size":163883}
  • Small_dsc03183--5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03183--5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-04","created_at":"2014/03/07 15:13:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:13:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:13:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:13:40 +0700","id":45334,"asset_file_size":151446}
  • Small_dsc03182--4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03182--4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-03","created_at":"2014/03/07 15:12:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:12:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:13:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:13:04 +0700","id":45333,"asset_file_size":156141}
  • Small_dsc03181--3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03181--3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-02","created_at":"2014/03/07 15:12:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:12:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:12:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:12:13 +0700","id":45332,"asset_file_size":150825}
  • Small_farm {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"farm.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm-01","created_at":"2014/03/07 15:11:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:11:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:11:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:11:12 +0700","id":45331,"asset_file_size":429796}
  • Small_dsc03180--2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03180--2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"farm","created_at":"2014/03/07 15:09:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/03/07 15:09:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/07 15:09:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/07 15:09:56 +0700","id":45330,"asset_file_size":149243}
  • Small_total19-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total19-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt19","created_at":"2014/02/07 09:25:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:25:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:25:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:25:32 +0700","id":44842,"asset_file_size":142216}
  • Small_total17-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total17-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt17","created_at":"2014/02/07 09:25:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:25:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:25:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:25:02 +0700","id":44841,"asset_file_size":126309}
  • Small_total13-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total13-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt13","created_at":"2014/02/07 09:24:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:24:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:24:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:24:41 +0700","id":44840,"asset_file_size":126679}
ขนาดย่อ: