นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_total5-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total5-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt5-1","created_at":"2014/02/07 09:24:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:24:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:24:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:24:12 +0700","id":44839,"asset_file_size":185434}
  • Small_total5-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total5-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt5","created_at":"2014/02/07 09:23:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:23:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:23:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:23:39 +0700","id":44838,"asset_file_size":153544}
  • Small_total4-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt4-2","created_at":"2014/02/07 09:22:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:22:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:23:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:23:06 +0700","id":44837,"asset_file_size":190117}
  • Small_total4-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt4-1","created_at":"2014/02/07 09:22:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:22:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:22:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:22:30 +0700","id":44836,"asset_file_size":147955}
  • Small_total4-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total4-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt4","created_at":"2014/02/07 09:21:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:21:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:21:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:21:51 +0700","id":44835,"asset_file_size":157323}
  • Small_total3-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total3-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt3","created_at":"2014/02/07 09:21:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:21:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:21:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:21:20 +0700","id":44834,"asset_file_size":115897}
  • Small_total2-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total2-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt2","created_at":"2014/02/07 09:19:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:19:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:20:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:20:06 +0700","id":44833,"asset_file_size":167047}
  • Small_total1-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Total1-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"tt-1","created_at":"2014/02/07 09:19:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:19:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:19:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:19:31 +0700","id":44832,"asset_file_size":164450}
  • Small_18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"18.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"t 18","created_at":"2014/02/07 09:07:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 09:07:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 09:08:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 09:08:07 +0700","id":44831,"asset_file_size":95210}
ขนาดย่อ: