นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_building-1-share {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Building-1-share.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"building-1","created_at":"2013/08/30 11:06:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 11:06:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 11:06:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 11:06:40 +0700","id":42439,"asset_file_size":133147}
  • Small_koreadscf27781 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"koreaDSCF27781.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"P-25-06-2556","created_at":"2013/06/25 09:15:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/25 09:15:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/25 09:15:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/25 09:15:51 +0700","id":40902,"asset_file_size":85402}
  • Small_bdip5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bdip5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bdip5","created_at":"2013/06/24 21:51:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 21:51:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 21:51:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 21:51:25 +0700","id":40899,"asset_file_size":160832}
  • Small_bdip2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bdip2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bdip4","created_at":"2013/06/24 21:47:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 21:47:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 21:47:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 21:47:44 +0700","id":40898,"asset_file_size":159379}
  • Small_bdip3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bdip3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bdip3","created_at":"2013/06/24 21:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 21:03:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 21:03:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 21:03:41 +0700","id":40896,"asset_file_size":168586}
  • Small_bdip4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bdip4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bdip2","created_at":"2013/06/24 21:02:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 21:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 21:02:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 21:02:55 +0700","id":40895,"asset_file_size":200221}
  • Small_bdip1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bdip1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"bdip1","created_at":"2013/06/24 21:02:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 21:02:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 21:02:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 21:02:19 +0700","id":40894,"asset_file_size":159282}
  • Small_totalat {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"totalat.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"5-bdi","created_at":"2013/06/24 20:17:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 20:17:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 20:17:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 20:17:55 +0700","id":40893,"asset_file_size":332714}
  • Small_snap9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Snap9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"4-bdi","created_at":"2013/06/24 20:16:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 20:16:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 20:16:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 20:16:39 +0700","id":40892,"asset_file_size":22891}
ขนาดย่อ: