นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > uthit.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_snap8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Snap8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"3-bdi","created_at":"2013/06/24 20:15:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 20:15:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 20:15:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 20:15:53 +0700","id":40891,"asset_file_size":43691}
  • Small_bdi2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bdi2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"2-bdi","created_at":"2013/06/24 20:15:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 20:15:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 20:15:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 20:15:07 +0700","id":40890,"asset_file_size":48567}
  • Small_bundi {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bundi.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1518,"visibility":2,"description":"1-bdi","created_at":"2013/06/24 20:13:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/24 20:13:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/24 20:13:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/24 20:13:21 +0700","id":40889,"asset_file_size":31781}
ขนาดย่อ: