นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายอุทิศ อินทศร
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > uthit.i

No folder found
  • Small_wp {"media_folder_id":1518,"description":"wp","asset_updated_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/16 10:27:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/16 10:27:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"wp.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":225174,"visibility":2,"id":46659}
  • Small_wt {"media_folder_id":1518,"description":"wt","asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/16 09:59:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"wt.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":126647,"visibility":2,"id":46658}
  • Small_ws {"media_folder_id":1518,"description":"ws","asset_updated_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/16 09:59:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ws.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":126894,"visibility":2,"id":46657}
  • Small_wr {"media_folder_id":1518,"description":"wr","asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/16 09:58:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"wr.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":153262,"visibility":2,"id":46656}
  • Small_total3 {"media_folder_id":1518,"description":"total","asset_updated_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/05/16 09:58:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/16 10:06:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"total3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":224798,"visibility":2,"id":46655}
  • Small_l1 {"media_folder_id":1518,"description":"bff6","asset_updated_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/27 18:13:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/27 18:13:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"l1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":175736,"visibility":2,"id":46340}
  • Small_ds3 {"media_folder_id":1518,"description":"bff5","asset_updated_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/27 18:12:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/27 18:12:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ds3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":149919,"visibility":2,"id":46339}
  • Small_ds2 {"media_folder_id":1518,"description":"bff4","asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/27 18:11:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/27 18:12:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ds2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":138669,"visibility":2,"id":46338}
  • Small_ds1 {"media_folder_id":1518,"description":"bff3","asset_updated_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/27 18:11:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/27 18:11:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ds1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":176392,"visibility":2,"id":46337}
Thumbnail Size: