นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > viboon.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_630 {"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e1e\u0e39\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e486 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 56","asset_updated_at":"2013/03/06 15:50:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38661,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/06 15:50:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"630.jpg","updated_at":"2013/03/06 15:50:21 +0700","modified_at":"2013/03/06 15:50:21 +0700","media_folder_id":1499,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":43399,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: