นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยักษ์สวย
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wachiraporn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chloresterolinfood {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2017/07/03 09:36:55 +0700","asset_file_name":"chloresterolinfood.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61297,"last_commented_at":"2017/07/22 22:54:52 +0700","commentable":true,"asset_file_size":48647,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/07/03 09:36:55 +0700","modified_at":"2017/07/03 09:36:59 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/22 22:54:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_sampleinftirmicroscope {"member_only_commentable":false,"description":"sample in FTIR-microscope","asset_updated_at":"2017/06/12 10:45:49 +0700","asset_file_name":"sampleinFTIRmicroscope.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52686,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/06/12 10:45:49 +0700","modified_at":"2017/06/12 10:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/12 10:45:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_tap {"member_only_commentable":false,"description":"tap","asset_updated_at":"2017/06/12 10:26:03 +0700","asset_file_name":"tap.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61228,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10645,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/06/12 10:26:03 +0700","modified_at":"2017/06/12 10:26:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/12 10:26:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_smallsample {"member_only_commentable":false,"description":"smallsample","asset_updated_at":"2017/06/12 10:23:12 +0700","asset_file_name":"smallsample.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10471,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/06/12 10:23:12 +0700","modified_at":"2017/06/12 10:23:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/12 10:23:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_liq1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e04\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e30\u0e25\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2017/05/29 09:49:23 +0700","asset_file_name":"Liq1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36977,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/05/29 09:49:23 +0700","modified_at":"2017/05/29 09:49:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/29 09:49:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_ftir2 {"member_only_commentable":false,"description":"FTIR","asset_updated_at":"2017/05/22 09:57:47 +0700","asset_file_name":"FTIR2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61078,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7001,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/05/22 09:57:47 +0700","modified_at":"2017/05/22 09:57:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 09:57:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_birdnest {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","asset_updated_at":"2017/05/22 09:56:27 +0700","asset_file_name":"birdnest.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61077,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7901,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/05/22 09:56:27 +0700","modified_at":"2017/05/22 09:56:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 09:56:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_compare1 {"member_only_commentable":false,"description":"compare FTIR","asset_updated_at":"2017/05/22 09:53:32 +0700","asset_file_name":"compare1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61076,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79392,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/05/22 09:53:32 +0700","modified_at":"2017/05/22 09:53:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 09:53:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_bet- {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e38\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e20\u0e32\u0e04","asset_updated_at":"2017/03/20 08:49:16 +0700","asset_file_name":"BET-.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60641,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9937,"media_folder_id":227,"created_at":"2017/03/20 08:49:16 +0700","modified_at":"2017/03/20 08:49:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/20 08:49:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: