นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดร.วันดี
Ico64
ดร.วันดี อุดมอักษร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wandee.u

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bg034 {"media_folder_id":70,"description":"snow","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/20 23:03:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:29:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:29:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bg034.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2792,"visibility":null,"id":14906}
  • Small_bg102 {"media_folder_id":70,"description":"header QASCIENCE","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/20 23:02:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:29:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:29:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bg102.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":3133,"visibility":null,"id":14905}
  • Small_bg112 {"media_folder_id":70,"description":"\u003Cp\u003Ejigsaw\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/05/20 22:57:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:29:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:29:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bg112.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":7613,"visibility":null,"id":14904}
ขนาดย่อ: