นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

bkmom
Ico64
นางสาว วรรณกร พิชัยรัตน์ฺ
นักประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > wannakorn.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_014_asen2017 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"014_asen2017.jpg","created_at":"2017/01/27 15:48:49 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 15:48:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:48:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ASEAN 2017","asset_file_size":562683,"modified_at":"2017/01/27 15:48:55 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60154,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_014 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"014.jpg","created_at":"2017/01/27 15:46:13 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 15:46:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:46:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 2017 \u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_file_size":562683,"modified_at":"2017/01/27 15:46:16 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60153,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_7589 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_7589.jpg","created_at":"2017/01/27 15:43:47 +0700","asset_updated_at":"2017/01/27 15:43:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 15:43:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_file_size":693686,"modified_at":"2017/01/27 15:43:49 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60152,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_022 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"022.jpg","created_at":"2016/09/15 16:17:21 +0700","asset_updated_at":"2016/09/15 16:17:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/15 16:17:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e29\u0e31\u0e17\u0e20\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2559","asset_file_size":667459,"modified_at":"2016/09/15 16:17:26 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59272,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_l1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"l1.jpg","created_at":"2016/09/15 16:15:14 +0700","asset_updated_at":"2016/09/15 16:15:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/15 16:15:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 LEAN \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2f \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2558","asset_file_size":501756,"modified_at":"2016/09/15 16:15:20 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59271,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"019.jpg","created_at":"2016/09/15 16:11:15 +0700","asset_updated_at":"2016/09/15 16:11:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/15 16:11:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e19\u0e35 \u0e42\u0e1e\u0e18\u0e32\u0e23\u0e32\u0e21\u0e34\u0e01 \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 1 \u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_file_size":561985,"modified_at":"2016/09/15 16:11:18 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59270,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_03 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03.jpg","created_at":"2016/09/15 16:09:42 +0700","asset_updated_at":"2016/09/15 16:09:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/15 16:09:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 4 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c\u0e2f \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c 5 \u0e27\u0e31\u0e19 4 \u0e04\u0e37\u0e19 \u0e1f\u0e23\u0e35","asset_file_size":133748,"modified_at":"2016/09/15 16:09:47 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59269,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_09 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"09.jpg","created_at":"2016/09/08 18:31:28 +0700","asset_updated_at":"2016/09/08 18:31:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 18:31:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e2b\u0e32\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22\u0e07\u0e0b\u0e39 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","asset_file_size":573476,"modified_at":"2016/09/08 18:31:30 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59229,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_006 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"006.jpg","created_at":"2016/09/08 18:30:45 +0700","asset_updated_at":"2016/09/08 18:30:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/08 18:30:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e2b\u0e32\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22\u0e07\u0e0b\u0e39 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","asset_file_size":627855,"modified_at":"2016/09/08 18:30:49 +0700","media_folder_id":1585,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59228,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: