นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_k1 {"created_at":"2015/02/18 11:14:51 +0700","asset_file_size":107505,"commentable":false,"modified_at":"2015/02/18 11:14:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":51243,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21\u0e27\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e27\u0e2a\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/18 11:14:51 +0700","asset_file_name":"k1.jpg","updated_at":"2015/02/18 11:14:53 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_mombd57 {"created_at":"2014/08/31 03:23:54 +0700","asset_file_size":160861,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 03:24:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48277,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 03:23:54 +0700","asset_file_name":"momBD57.jpg","updated_at":"2014/08/31 03:24:00 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_motherday {"created_at":"2014/08/31 02:24:03 +0700","asset_file_size":223956,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:24:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48276,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:24:03 +0700","asset_file_name":"motherDay.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:24:13 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_kodu-small {"created_at":"2014/08/31 02:23:44 +0700","asset_file_size":60612,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:23:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48275,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:23:44 +0700","asset_file_name":"Kodu-small.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:23:54 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_drawing-small {"created_at":"2014/08/31 02:23:28 +0700","asset_file_size":68233,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:23:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48274,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:23:28 +0700","asset_file_name":"Drawing-small.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:23:43 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_31-08-57-05 {"created_at":"2014/08/31 02:23:07 +0700","asset_file_size":152317,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:23:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48273,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:23:07 +0700","asset_file_name":"31-08-57-05.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:23:20 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_31-08-57-04 {"created_at":"2014/08/31 02:22:47 +0700","asset_file_size":181659,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:22:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48272,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:22:47 +0700","asset_file_name":"31-08-57-04.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:22:54 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_31-08-57-03 {"created_at":"2014/08/31 02:22:29 +0700","asset_file_size":214967,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:22:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48271,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:22:29 +0700","asset_file_name":"31-08-57-03.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:22:36 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_31-08-57-02 {"created_at":"2014/08/31 02:22:08 +0700","asset_file_size":188840,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:22:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48270,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:22:08 +0700","asset_file_name":"31-08-57-02.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:22:16 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_31-08-57-01 {"created_at":"2014/08/31 02:21:46 +0700","asset_file_size":276675,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:21:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48269,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:21:46 +0700","asset_file_name":"31-08-57-01.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:21:59 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_2014-06-05_12-01-54 {"created_at":"2014/07/18 11:10:08 +0700","asset_file_size":2160,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:10:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47476,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 11:10:08 +0700","asset_file_name":"2014-06-05_12-01-54.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:10:23 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-12 {"created_at":"2014/07/18 10:31:48 +0700","asset_file_size":48807,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47475,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:31:48 +0700","asset_file_name":"sp01-12.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:35 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-11 {"created_at":"2014/07/18 10:31:31 +0700","asset_file_size":79026,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47474,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:31:31 +0700","asset_file_name":"sp01-11.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:29 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-10 {"created_at":"2014/07/18 10:30:10 +0700","asset_file_size":49670,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47473,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:30:09 +0700","asset_file_name":"sp01-10.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:23 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-09 {"created_at":"2014/07/18 10:29:53 +0700","asset_file_size":49750,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47472,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:29:53 +0700","asset_file_name":"sp01-09.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:17 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-08 {"created_at":"2014/07/18 10:29:33 +0700","asset_file_size":18127,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47471,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:29:33 +0700","asset_file_name":"sp01-08.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:12 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-07 {"created_at":"2014/07/18 10:29:15 +0700","asset_file_size":21615,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47470,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:29:15 +0700","asset_file_name":"sp01-07.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:06 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-06 {"created_at":"2014/07/18 10:28:58 +0700","asset_file_size":32020,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:29:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47469,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:28:58 +0700","asset_file_name":"sp01-06.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:29:05 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-05 {"created_at":"2014/07/18 10:28:41 +0700","asset_file_size":20520,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:28:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47468,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:28:41 +0700","asset_file_name":"sp01-05.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:28:48 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-04 {"created_at":"2014/07/18 10:28:15 +0700","asset_file_size":22913,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:28:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47467,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:28:15 +0700","asset_file_name":"sp01-04.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:28:26 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-03 {"created_at":"2014/07/18 10:27:59 +0700","asset_file_size":20353,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:28:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47466,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:27:59 +0700","asset_file_name":"sp01-03.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:28:07 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-02 {"created_at":"2014/07/18 10:27:43 +0700","asset_file_size":25620,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:27:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47465,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:27:42 +0700","asset_file_name":"sp01-02.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:27:55 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_sp01-01 {"created_at":"2014/07/18 10:21:49 +0700","asset_file_size":57546,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:21:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47464,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:21:49 +0700","asset_file_name":"sp01-01.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:21:55 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_21-46 {"created_at":"2014/07/14 23:49:48 +0700","asset_file_size":121728,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/15 00:05:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47423,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 23:49:48 +0700","asset_file_name":"21-46.jpg","updated_at":"2014/07/15 00:05:21 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
 • Tiny_44-35 {"created_at":"2014/07/14 23:42:08 +0700","asset_file_size":117727,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/15 00:05:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47422,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 23:42:08 +0700","asset_file_name":"44-35.jpg","updated_at":"2014/07/15 00:05:15 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: