นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_header_dad_tale {"created_at":"2008/02/24 00:31:58 +0700","asset_file_size":47236,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:21:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4571,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e31\u0e27 blog \u0e25\u0e38\u0e07\u0e02\u0e38\u0e21\u0e40\u0e48\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e34\u0e17\u0e32\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","asset_file_name":"header_Dad_Tale.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:21:29 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_header_handicraft2 {"created_at":"2008/02/22 04:52:33 +0700","asset_file_size":46969,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:21:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4550,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"header handicraft2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_file_name":"header_handicraft2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:21:02 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_safety_pin_soft {"created_at":"2008/02/22 04:32:17 +0700","asset_file_size":31126,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:21:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4549,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"safety pin_soft","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_file_name":"safety_pin_soft.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:21:01 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_wall-stp-ht {"created_at":"2008/02/22 03:31:31 +0700","asset_file_size":1164,"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:21:01 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4548,"asset_content_type":"image/gif","description":"bg","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_file_name":"wall-stp-ht.gif","updated_at":"2011/05/31 15:21:01 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_header_handicraft {"created_at":"2008/02/22 02:56:10 +0700","asset_file_size":62427,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:21:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4546,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"header \u0e2a\u0e32\u0e27(\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d)\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","asset_file_name":"header_handicraft.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:21:00 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_tool2 {"created_at":"2008/02/21 20:51:52 +0700","asset_file_size":37507,"commentable":false,"modified_at":"2011/10/16 15:22:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4544,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e17\u0e33\u0e15\u0e38\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e39","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/16 15:22:23 +0700","asset_file_name":"tool2.jpg","updated_at":"2011/10/16 15:22:28 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_tool3 {"created_at":"2008/02/21 20:50:45 +0700","asset_file_size":71573,"commentable":false,"modified_at":"2011/10/16 15:21:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4543,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/16 15:21:30 +0700","asset_file_name":"tool3.jpg","updated_at":"2011/10/16 15:21:33 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_all_earing {"created_at":"2008/02/21 20:49:55 +0700","asset_file_size":66342,"commentable":false,"modified_at":"2011/10/16 15:23:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4542,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e15\u0e38\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e39\u0e17\u0e33\u0e40\u0e2d\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/16 15:23:29 +0700","asset_file_name":"all_earing.jpg","updated_at":"2011/10/16 15:23:34 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_my_earing {"created_at":"2008/02/21 20:49:03 +0700","asset_file_size":34954,"commentable":false,"modified_at":"2011/10/16 15:19:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4541,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e15\u0e38\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e39\u0e17\u0e33\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/16 15:19:33 +0700","asset_file_name":"my_earing.jpg","updated_at":"2011/10/16 15:19:38 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: