นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tool1 {"commentable":false,"modified_at":"2011/10/16 15:17:42 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":61874,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4540,"created_at":"2008/02/21 20:48:11 +0700","asset_file_name":"tool1.jpg","updated_at":"2011/10/16 15:17:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/16 15:17:37 +0700","description":"\u0e04\u0e35\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e1a \u0e04\u0e35\u0e21\u0e15\u0e31\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_safety_pin {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:20:59 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":49904,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":4539,"created_at":"2008/02/21 20:46:30 +0700","asset_file_name":"safety_pin.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:20:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","description":"\u0e40\u0e02\u0e47\u0e21\u0e01\u0e25\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: