นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_31-08-57-01 {"created_at":"2014/08/31 02:21:46 +0700","asset_file_size":276675,"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:21:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":48269,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:21:46 +0700","asset_file_name":"31-08-57-01.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:21:59 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_2014-06-05_12-01-54 {"created_at":"2014/07/18 11:10:08 +0700","asset_file_size":2160,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:10:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47476,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 11:10:08 +0700","asset_file_name":"2014-06-05_12-01-54.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:10:23 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-12 {"created_at":"2014/07/18 10:31:48 +0700","asset_file_size":48807,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47475,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:31:48 +0700","asset_file_name":"sp01-12.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:35 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-11 {"created_at":"2014/07/18 10:31:31 +0700","asset_file_size":79026,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47474,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:31:31 +0700","asset_file_name":"sp01-11.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:29 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-10 {"created_at":"2014/07/18 10:30:10 +0700","asset_file_size":49670,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47473,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:30:09 +0700","asset_file_name":"sp01-10.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:23 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-09 {"created_at":"2014/07/18 10:29:53 +0700","asset_file_size":49750,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47472,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:29:53 +0700","asset_file_name":"sp01-09.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:17 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-08 {"created_at":"2014/07/18 10:29:33 +0700","asset_file_size":18127,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47471,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:29:33 +0700","asset_file_name":"sp01-08.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:12 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-07 {"created_at":"2014/07/18 10:29:15 +0700","asset_file_size":21615,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 11:03:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47470,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:29:15 +0700","asset_file_name":"sp01-07.jpg","updated_at":"2014/07/18 11:03:06 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-06 {"created_at":"2014/07/18 10:28:58 +0700","asset_file_size":32020,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:29:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47469,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:28:58 +0700","asset_file_name":"sp01-06.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:29:05 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: