นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sp01-05 {"created_at":"2014/07/18 10:28:41 +0700","asset_file_size":20520,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:28:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47468,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:28:41 +0700","asset_file_name":"sp01-05.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:28:48 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-04 {"created_at":"2014/07/18 10:28:15 +0700","asset_file_size":22913,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:28:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47467,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:28:15 +0700","asset_file_name":"sp01-04.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:28:26 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-03 {"created_at":"2014/07/18 10:27:59 +0700","asset_file_size":20353,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:28:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47466,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:27:59 +0700","asset_file_name":"sp01-03.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:28:07 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-02 {"created_at":"2014/07/18 10:27:43 +0700","asset_file_size":25620,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:27:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47465,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:27:42 +0700","asset_file_name":"sp01-02.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:27:55 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_sp01-01 {"created_at":"2014/07/18 10:21:49 +0700","asset_file_size":57546,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/18 10:21:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47464,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sharepoint","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/18 10:21:49 +0700","asset_file_name":"sp01-01.jpg","updated_at":"2014/07/18 10:21:55 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_21-46 {"created_at":"2014/07/14 23:49:48 +0700","asset_file_size":121728,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/15 00:05:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47423,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 23:49:48 +0700","asset_file_name":"21-46.jpg","updated_at":"2014/07/15 00:05:21 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_44-35 {"created_at":"2014/07/14 23:42:08 +0700","asset_file_size":117727,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/15 00:05:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47422,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 23:42:08 +0700","asset_file_name":"44-35.jpg","updated_at":"2014/07/15 00:05:15 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_43-05 {"created_at":"2014/07/14 23:39:45 +0700","asset_file_size":110547,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/15 00:05:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47421,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 23:39:44 +0700","asset_file_name":"43-05.jpg","updated_at":"2014/07/15 00:05:08 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_32-01 {"created_at":"2014/07/14 21:32:53 +0700","asset_file_size":4950,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47420,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:32:53 +0700","asset_file_name":"32-01.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:43 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: