นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_57-08 {"created_at":"2014/07/14 21:27:44 +0700","asset_file_size":112390,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47419,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:27:44 +0700","asset_file_name":"57-08.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:38 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_54-38 {"created_at":"2014/07/14 21:27:15 +0700","asset_file_size":16911,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47418,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:27:15 +0700","asset_file_name":"54-38.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:34 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_44-09 {"created_at":"2014/07/14 21:24:38 +0700","asset_file_size":115589,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47416,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:24:38 +0700","asset_file_name":"44-09.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:24 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_43-04 {"created_at":"2014/07/14 21:24:14 +0700","asset_file_size":111922,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47415,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:24:13 +0700","asset_file_name":"43-04.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:19 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_36-33 {"created_at":"2014/07/14 21:23:49 +0700","asset_file_size":46023,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47414,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:23:49 +0700","asset_file_name":"36-33.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:15 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_34-55 {"created_at":"2014/07/14 21:23:27 +0700","asset_file_size":110459,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47413,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:23:27 +0700","asset_file_name":"34-55.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:10 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_30-13 {"created_at":"2014/07/14 21:23:06 +0700","asset_file_size":74324,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47412,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:23:06 +0700","asset_file_name":"30-13.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:05 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_25-32 {"created_at":"2014/07/14 21:22:36 +0700","asset_file_size":5005,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 21:22:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47411,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:22:36 +0700","asset_file_name":"25-32.jpg","updated_at":"2014/07/14 21:22:44 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_21-58 {"created_at":"2014/07/14 21:22:18 +0700","asset_file_size":24368,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 21:22:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47410,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:22:18 +0700","asset_file_name":"21-58.jpg","updated_at":"2014/07/14 21:22:25 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: