นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13-55 {"created_at":"2014/07/14 21:21:55 +0700","asset_file_size":17591,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 21:22:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47409,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:21:55 +0700","asset_file_name":"13-55.jpg","updated_at":"2014/07/14 21:22:07 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_07-34 {"created_at":"2014/07/14 21:21:34 +0700","asset_file_size":14365,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 21:21:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47408,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:21:34 +0700","asset_file_name":"07-34.jpg","updated_at":"2014/07/14 21:21:50 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_05-34 {"created_at":"2014/07/14 21:21:00 +0700","asset_file_size":14512,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 21:21:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47407,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:21:00 +0700","asset_file_name":"05-34.jpg","updated_at":"2014/07/14 21:21:09 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_bird05-horz-horz {"created_at":"2014/07/14 21:09:59 +0700","asset_file_size":109226,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 21:10:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47406,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 21:09:59 +0700","asset_file_name":"bird05-horz-horz.jpg","updated_at":"2014/07/14 21:10:11 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_51-45 {"created_at":"2014/07/14 18:00:36 +0700","asset_file_size":124221,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 22:03:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47405,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 18:00:36 +0700","asset_file_name":"51-45.jpg","updated_at":"2014/07/14 22:03:30 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_51-45 {"created_at":"2014/07/14 11:55:33 +0700","asset_file_size":17426,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/14 12:04:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47398,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/14 11:55:33 +0700","asset_file_name":"51-45.jpg","updated_at":"2014/07/14 12:04:45 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_gimppic02-horz {"created_at":"2014/07/13 14:32:37 +0700","asset_file_size":76233,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 15:03:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47388,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 14:32:37 +0700","asset_file_name":"GimpPic02-horz.jpg","updated_at":"2014/07/13 15:03:38 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_gimppic01-horz {"created_at":"2014/07/13 14:32:09 +0700","asset_file_size":69454,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 15:03:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47387,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 14:32:09 +0700","asset_file_name":"GimpPic01-horz.jpg","updated_at":"2014/07/13 15:03:32 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
  • Small_interface1-horz {"created_at":"2014/07/13 13:38:44 +0700","asset_file_size":127987,"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 14:03:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47386,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gimp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 13:38:44 +0700","asset_file_name":"Interface1-horz.jpg","updated_at":"2014/07/13 14:03:27 +0700","media_folder_id":283,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: