นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1-19 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 14:03:21 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":35201,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47385,"created_at":"2014/07/13 13:33:15 +0700","asset_file_name":"1-19.jpg","updated_at":"2014/07/13 14:03:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 13:33:15 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_gimplayer {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 13:18:24 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":42035,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47384,"created_at":"2014/07/13 13:18:06 +0700","asset_file_name":"GimpLayer.jpg","updated_at":"2014/07/13 13:18:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 13:18:06 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_interface2 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 13:08:52 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":210517,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47382,"created_at":"2014/07/13 13:08:42 +0700","asset_file_name":"Interface2.jpg","updated_at":"2014/07/13 13:08:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 13:08:42 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_interface1 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 13:08:12 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":206743,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47381,"created_at":"2014/07/13 13:08:04 +0700","asset_file_name":"Interface1.jpg","updated_at":"2014/07/13 13:08:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 13:08:04 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_imagewin {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 13:05:08 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":130959,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47380,"created_at":"2014/07/13 13:04:59 +0700","asset_file_name":"ImageWin.jpg","updated_at":"2014/07/13 13:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 13:04:59 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_toolbox {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 13:04:09 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":45156,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47379,"created_at":"2014/07/13 13:04:02 +0700","asset_file_name":"toolbox.jpg","updated_at":"2014/07/13 13:04:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 13:04:02 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_52-46 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/13 11:03:45 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":28610,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47378,"created_at":"2014/07/13 10:55:23 +0700","asset_file_name":"52-46.jpg","updated_at":"2014/07/13 11:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/13 10:55:23 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_gimppic02 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:19:17 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":88510,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47369,"created_at":"2014/07/12 12:19:08 +0700","asset_file_name":"GimpPic02.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:19:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:19:08 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_05-18 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:16:48 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":89948,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47367,"created_at":"2014/07/12 12:16:38 +0700","asset_file_name":"05-18.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:16:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:16:38 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: