นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_47-38 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:16:08 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":5642,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47365,"created_at":"2014/07/12 12:15:56 +0700","asset_file_name":"47-38.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:16:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:15:56 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_03-35 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:14:19 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":23172,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47363,"created_at":"2014/07/12 12:14:03 +0700","asset_file_name":"03-35.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:14:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:14:03 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_55-00 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:13:29 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":141591,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47362,"created_at":"2014/07/12 12:13:23 +0700","asset_file_name":"55-00.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:13:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:13:23 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_59-48 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:13:11 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":141841,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47361,"created_at":"2014/07/12 12:13:01 +0700","asset_file_name":"59-48.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:13:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:13:01 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_56-23 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:12:41 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":3256,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47360,"created_at":"2014/07/12 12:12:34 +0700","asset_file_name":"56-23.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:12:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:12:34 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_52-09 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:12:18 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":49294,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47359,"created_at":"2014/07/12 12:12:11 +0700","asset_file_name":"52-09.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:12:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:12:11 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_50-47 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:11:51 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":184751,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47358,"created_at":"2014/07/12 12:11:46 +0700","asset_file_name":"50-47.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:11:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:11:46 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_40-07 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:11:17 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":56103,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47357,"created_at":"2014/07/12 12:11:04 +0700","asset_file_name":"40-07.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:11:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:11:04 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_18-28 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:08:33 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":76950,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47356,"created_at":"2014/07/12 12:08:21 +0700","asset_file_name":"18-28.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:08:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:08:21 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: