นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_19-13 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:08:06 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":1760,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47355,"created_at":"2014/07/12 12:07:55 +0700","asset_file_name":"19-13.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:08:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:07:55 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_08-04 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:07:39 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":54527,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47354,"created_at":"2014/07/12 12:07:31 +0700","asset_file_name":"08-04.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:07:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:07:31 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_05-40 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/12 12:06:52 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":127002,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47353,"created_at":"2014/07/12 12:06:44 +0700","asset_file_name":"05-40.jpg","updated_at":"2014/07/12 12:06:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:06:44 +0700","description":"gimp","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_43-20 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 17:03:45 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":15573,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47342,"created_at":"2014/07/11 16:44:33 +0700","asset_file_name":"43-20.jpg","updated_at":"2014/07/11 17:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 16:44:33 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1-40-54 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 15:03:56 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":72805,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47341,"created_at":"2014/07/11 14:42:30 +0700","asset_file_name":"1-40-54.jpg","updated_at":"2014/07/11 15:03:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:42:30 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1-35-55 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 15:03:50 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":6648,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47340,"created_at":"2014/07/11 14:39:00 +0700","asset_file_name":"1-35-55.jpg","updated_at":"2014/07/11 15:03:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:39:00 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_35-40 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 16:34:48 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":206793,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47339,"created_at":"2014/07/11 14:37:54 +0700","asset_file_name":"35-40.jpg","updated_at":"2014/07/11 16:34:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:37:54 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_51-53 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 14:22:47 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":36373,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47338,"created_at":"2014/07/11 14:22:41 +0700","asset_file_name":"51-53.jpg","updated_at":"2014/07/11 14:22:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:22:41 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_49-03 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 14:22:29 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":37027,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47337,"created_at":"2014/07/11 14:22:22 +0700","asset_file_name":"49-03.jpg","updated_at":"2014/07/11 14:22:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:22:22 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: