นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > wannarak.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_46-40 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 14:21:35 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":22096,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47335,"created_at":"2014/07/11 14:21:28 +0700","asset_file_name":"46-40.jpg","updated_at":"2014/07/11 14:21:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:21:28 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_44-53 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 14:21:16 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":62760,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47334,"created_at":"2014/07/11 14:21:07 +0700","asset_file_name":"44-53.jpg","updated_at":"2014/07/11 14:21:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:21:07 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_43-38 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 14:20:47 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":23119,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47333,"created_at":"2014/07/11 14:20:38 +0700","asset_file_name":"43-38.jpg","updated_at":"2014/07/11 14:20:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:20:38 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_35-55 {"commentable":false,"modified_at":"2014/07/11 14:19:09 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":76355,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":47331,"created_at":"2014/07/11 14:18:59 +0700","asset_file_name":"35-55.jpg","updated_at":"2014/07/11 14:19:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/11 14:18:59 +0700","description":"gimp01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sk07 {"commentable":false,"modified_at":"2014/05/01 11:32:14 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":108356,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":46446,"created_at":"2014/05/01 11:32:04 +0700","asset_file_name":"sk07.jpg","updated_at":"2014/05/01 11:32:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/05/01 11:32:04 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14Teddy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sk06 {"commentable":false,"modified_at":"2014/05/01 10:51:20 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":427611,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":46444,"created_at":"2014/05/01 10:51:11 +0700","asset_file_name":"sk06.jpg","updated_at":"2014/05/01 10:51:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/05/01 10:51:11 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14Teddy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sk05 {"commentable":false,"modified_at":"2014/05/01 10:50:53 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":642741,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":46443,"created_at":"2014/05/01 10:50:44 +0700","asset_file_name":"sk05.jpg","updated_at":"2014/05/01 10:50:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/05/01 10:50:44 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14Teddy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sk04 {"commentable":false,"modified_at":"2014/05/01 10:50:27 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":327501,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":46442,"created_at":"2014/05/01 10:50:19 +0700","asset_file_name":"sk04.jpg","updated_at":"2014/05/01 10:50:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/05/01 10:50:19 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14Teddy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sk03 {"commentable":false,"modified_at":"2014/05/01 10:49:33 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":363706,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":46441,"created_at":"2014/05/01 10:49:25 +0700","asset_file_name":"sk03.jpg","updated_at":"2014/05/01 10:49:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/05/01 10:49:25 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14Teddy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: