นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 6

Main > wannarak.n

No folder found
  • Small_k1 {"commentable":false,"modified_at":"2015/02/18 11:14:53 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":107505,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51243,"created_at":"2015/02/18 11:14:51 +0700","asset_file_name":"k1.jpg","updated_at":"2015/02/18 11:14:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/18 11:14:51 +0700","description":"\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21\u0e27\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e27\u0e2a\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_mombd57 {"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 03:24:00 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":160861,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48277,"created_at":"2014/08/31 03:23:54 +0700","asset_file_name":"momBD57.jpg","updated_at":"2014/08/31 03:24:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 03:23:54 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_motherday {"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:24:13 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":223956,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48276,"created_at":"2014/08/31 02:24:03 +0700","asset_file_name":"motherDay.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:24:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:24:03 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_kodu-small {"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:23:54 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":60612,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48275,"created_at":"2014/08/31 02:23:44 +0700","asset_file_name":"Kodu-small.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:23:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:23:44 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_drawing-small {"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:23:43 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":68233,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48274,"created_at":"2014/08/31 02:23:28 +0700","asset_file_name":"Drawing-small.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:23:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:23:28 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_31-08-57-05 {"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:23:20 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":152317,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48273,"created_at":"2014/08/31 02:23:07 +0700","asset_file_name":"31-08-57-05.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:23:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:23:07 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_31-08-57-04 {"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:22:54 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":181659,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48272,"created_at":"2014/08/31 02:22:47 +0700","asset_file_name":"31-08-57-04.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:22:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:22:47 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_31-08-57-03 {"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:22:36 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":214967,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48271,"created_at":"2014/08/31 02:22:29 +0700","asset_file_name":"31-08-57-03.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:22:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:22:29 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_31-08-57-02 {"commentable":false,"modified_at":"2014/08/31 02:22:16 +0700","media_folder_id":283,"deleted_at":null,"asset_file_size":188840,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48270,"created_at":"2014/08/31 02:22:08 +0700","asset_file_name":"31-08-57-02.jpg","updated_at":"2014/08/31 02:22:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/08/31 02:22:08 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e3257","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: