นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > wansulaiman.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_long-doccument {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"long-doccument.png","created_at":"2019/05/03 10:05:12 +0700","asset_updated_at":"2019/05/03 10:05:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/03 10:05:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e27","asset_file_size":63805,"modified_at":"2019/05/03 10:05:17 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62886,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cut-joke {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cut-joke.jpg","created_at":"2018/12/06 11:16:52 +0700","asset_updated_at":"2018/12/06 11:16:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/12/06 11:16:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cut","asset_file_size":73713,"modified_at":"2018/12/06 11:16:55 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62647,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hitesh-choudhary-624151-unsplash {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hitesh-choudhary-624151-unsplash.jpg","created_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","asset_updated_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work","asset_file_size":383181,"modified_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62310,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_apple-site {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apple-site.jpg","created_at":"2018/02/10 19:02:13 +0700","asset_updated_at":"2018/02/10 19:02:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/10 19:07:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"apple-site","asset_file_size":468275,"modified_at":"2018/02/10 19:07:02 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62091,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_transform006 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transform006.jpg","created_at":"2016/11/09 11:43:37 +0700","asset_updated_at":"2016/11/09 11:43:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/09 11:43:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"transform006","asset_file_size":196818,"modified_at":"2016/11/09 11:43:42 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59666,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_transform005 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transform005.jpg","created_at":"2016/11/09 11:42:52 +0700","asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/09 11:42:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"transform005","asset_file_size":206824,"modified_at":"2016/11/09 11:42:55 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59665,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_transform004 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transform004.jpg","created_at":"2016/11/09 11:42:36 +0700","asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/09 11:42:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"transform004","asset_file_size":205179,"modified_at":"2016/11/09 11:42:39 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59664,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_transform003 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transform003.jpg","created_at":"2016/11/09 11:42:19 +0700","asset_updated_at":"2016/11/09 11:42:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/09 11:42:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"transform003","asset_file_size":183350,"modified_at":"2016/11/09 11:42:22 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59663,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_transform002 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"transform002.jpg","created_at":"2016/11/09 11:39:01 +0700","asset_updated_at":"2016/11/09 11:39:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/09 11:39:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"transform002","asset_file_size":209038,"modified_at":"2016/11/09 11:39:05 +0700","media_folder_id":1510,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59662,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: