นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_servior2021 {"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e25\u0e39\u0e48\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2021/03/29 10:47:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63633,"deleted_at":null,"created_at":"2021/03/29 10:47:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":6,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"servior2021.jpg","updated_at":"2021/09/06 21:46:34 +0700","modified_at":"2021/03/29 10:47:02 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":659508,"last_commented_at":"2021/09/06 21:46:34 +0700"}
  • Small_suttichai_resize {"description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63576,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"suttichai_resize.JPG","updated_at":"2021/08/12 21:07:21 +0700","modified_at":"2020/10/15 17:02:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":78003,"last_commented_at":"2021/08/12 21:07:21 +0700"}
  • Small_suppawan_resize {"description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63575,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"suppawan_resize.JPG","updated_at":"2021/09/02 20:42:51 +0700","modified_at":"2020/10/15 17:01:46 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56819,"last_commented_at":"2021/09/02 20:42:51 +0700"}
  • Small_strong {"description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63574,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":4,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"strong.jpg","updated_at":"2021/08/28 17:04:30 +0700","modified_at":"2020/10/15 17:01:20 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":135959,"last_commented_at":"2021/08/28 17:04:30 +0700"}
  • Small_mize2020_10_4jpg {"description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63573,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mize2020_10_4jpg.jpg","updated_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700","modified_at":"2020/10/15 17:00:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":133812,"last_commented_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700"}
  • Small_mize2020_10_2jpg {"description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","asset_updated_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63572,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mize2020_10_2jpg.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","modified_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":84718,"last_commented_at":null}
  • Small_mize2020_10_1 {"description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","asset_updated_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63571,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mize2020_10_1.jpg","updated_at":"2021/09/02 20:46:31 +0700","modified_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104681,"last_commented_at":"2021/09/02 20:46:31 +0700"}
  • Small_inoem7 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63559,"deleted_at":null,"created_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"inoem7.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","modified_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":70960,"last_commented_at":null}
  • Small_innoem5 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:46:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63558,"deleted_at":null,"created_at":"2020/08/18 14:46:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"innoem5.jpg","updated_at":"2021/09/02 20:50:58 +0700","modified_at":"2020/08/18 14:46:17 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":112695,"last_commented_at":"2021/09/02 20:50:58 +0700"}
ขนาดย่อ: