นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_prevent_2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_3.jpg","created_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":146463,"modified_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63510,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_prevent_2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_2.jpg","created_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":110814,"modified_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63509,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_prevent_2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_1.jpg","created_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","asset_updated_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":185956,"modified_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63508,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ekwipoo1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ekwipoo1.jpg","created_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_file_size":11881,"modified_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63507,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber_for_covid_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_7.jpg","created_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":46438,"modified_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63506,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber_for_covid_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":72269,"modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63505,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber_for_covid_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":51273,"modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63504,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber_for_covid_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":81490,"modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63503,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber_for_civid_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":47095,"modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63502,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: