นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_satit_conference1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","asset_file_name":"satit_conference1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62950,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":244009,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_satit_conference {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","asset_file_name":"satit_conference.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62949,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250661,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuketroute3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","asset_file_name":"phuketroute3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186076,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuketroute1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:22 +0700","asset_file_name":"phuketroute1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166694,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:48:23 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuketroute {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_file_name":"phuketroute.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178672,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_coffee2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","asset_updated_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_file_name":"coffee2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76693,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pun {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21","asset_updated_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_file_name":"pun.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117405,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_grape {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_file_name":"grape.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156778,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_perl_making {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_file_name":"perl_making.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142810,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_perl_farm {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_file_name":"perl_farm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131128,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rector_phuket {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_file_name":"rector_phuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62940,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184098,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","modified_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rector_vice_rector {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","asset_file_name":"rector_vice_rector.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110650,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","modified_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_veerasak2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","asset_file_name":"veerasak2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62938,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25939,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","modified_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sara {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","asset_updated_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","asset_file_name":"sara.b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38305,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","modified_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sara {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","asset_updated_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","asset_file_name":"sara.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75738,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","modified_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_meeting_monkey {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","asset_file_name":"meeting_monkey.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160266,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","modified_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_monkey_psu22may2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","asset_file_name":"monkey_psu22may2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143044,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","modified_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kinggiving {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e1980\u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","asset_file_name":"kinggiving.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103103,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","modified_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_giving80million {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23.10 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","asset_file_name":"giving80million.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":240966,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","modified_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_researcher_may2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","asset_file_name":"researcher_may2019.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":902396,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","modified_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_southern_help_may2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/05/10 15:42:23 +0700","asset_file_name":"southern_help_may2019.3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62910,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121249,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/10 15:42:23 +0700","modified_at":"2019/05/10 15:42:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:42:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_southern_help_may2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/05/10 15:12:43 +0700","asset_file_name":"southern_help_may2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62906,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":367483,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/10 15:12:43 +0700","modified_at":"2019/05/10 15:12:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:12:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_southern_help_may2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/05/10 15:08:37 +0700","asset_file_name":"southern_help_may2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62905,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196343,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/10 15:08:37 +0700","modified_at":"2019/05/10 15:08:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:08:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_veerasak {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28.\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2019/05/10 15:07:09 +0700","asset_file_name":"veerasak.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62903,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42299,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/10 15:07:09 +0700","modified_at":"2019/05/10 15:07:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:07:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_stone_garden2019_3may {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e23.10","asset_updated_at":"2019/05/10 10:54:59 +0700","asset_file_name":"stone_garden2019_3may.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62900,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":248345,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/10 10:54:59 +0700","modified_at":"2019/05/10 10:55:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 10:55:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_stone_garden2019_3may2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e23.10","asset_updated_at":"2019/05/10 10:54:21 +0700","asset_file_name":"stone_garden2019_3may2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62899,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":240935,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/10 10:54:21 +0700","modified_at":"2019/05/10 10:54:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 10:54:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_tabeen_3may2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 15:57:33 +0700","asset_file_name":"tabeen_3may2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62897,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114612,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 15:57:33 +0700","modified_at":"2019/05/07 15:57:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 15:57:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_board_tabeen2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:43:11 +0700","asset_file_name":"board_tabeen2019_4.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62895,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145993,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:43:11 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:43:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:43:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_tabeem_medicine2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:37:21 +0700","asset_file_name":"tabeem_medicine2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62894,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103449,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:20:06 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:37:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:37:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_counter_tabeem2019_36 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:19:46 +0700","asset_file_name":"counter_tabeem2019_36.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62893,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91684,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:19:46 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:19:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:19:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_meetingroom_tabeen2019_13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:19:22 +0700","asset_file_name":"meetingroom_tabeen2019_13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62892,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69470,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:19:22 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:19:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:19:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_offficetabeen2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:18:49 +0700","asset_file_name":"offficetabeen2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62891,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133537,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:18:49 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:18:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:18:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_coutertabeen2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:18:24 +0700","asset_file_name":"coutertabeen2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62890,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118772,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:18:24 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:18:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:18:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sofa_tabeem2019_31 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:17:51 +0700","asset_file_name":"sofa_tabeem2019_31.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62889,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131811,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:17:51 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:17:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:17:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_tabeem2019_35 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:17:25 +0700","asset_file_name":"tabeem2019_35.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62888,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117350,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:17:25 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:17:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:17:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_tabeen {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2019/05/07 14:16:55 +0700","asset_file_name":"tabeen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62887,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27516,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/07 14:16:55 +0700","modified_at":"2019/05/07 14:16:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:16:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: