นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_kittiyapa2020_2_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","created_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","id":63444,"asset_file_size":169268}
  • Small_kittiyapa2020_2_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","created_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","id":63443,"asset_file_size":144031}
  • Small_bangbaimai_2020_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_2020_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","id":63442,"asset_file_size":223478}
  • Small_bangbaimai_market2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 16:23:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 16:23:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","id":63441,"asset_file_size":161489}
  • Small_bangbaimai_market2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","id":63440,"asset_file_size":167007}
  • Small_bangbaimai_market2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","id":63439,"asset_file_size":300133}
  • Small_bangbaimai_market2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","id":63438,"asset_file_size":216433}
  • Small_bangbaimai_market2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","created_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","id":63437,"asset_file_size":180090}
  • Small_surat_herbal2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","created_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","id":63436,"asset_file_size":144680}
Thumbnail Size: