นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_surat_herbal2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","created_at":"2020/02/18 11:22:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","id":63435,"asset_file_size":130932}
  • Small_psumooc2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","created_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","id":63434,"asset_file_size":199561}
  • Small_psumooc2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_1.doc.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","created_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","id":63433,"asset_file_size":66765}
  • Small_a-puttisak {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A-PUTTISAK.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1e\u0e38\u0e12\u0e34\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1e\u0e38\u0e12\u0e27\u0e34\u0e1a\u0e39\u0e25\u0e22\u0e4c","created_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","id":63432,"asset_file_size":17601}
  • Small_psu_covid19_2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","created_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","id":63431,"asset_file_size":161945}
  • Small_psu_covid19_2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","created_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","id":63430,"asset_file_size":55529}
  • Small_sungame2020_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","id":63429,"asset_file_size":146886}
  • Small_sungame2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","id":63428,"asset_file_size":253783}
  • Small_sungame2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","id":63427,"asset_file_size":195414}
Thumbnail Size: