นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sungame2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","asset_file_name":"sungame2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63428,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253783,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sungame2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","asset_file_name":"sungame2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63427,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":195414,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_panjaksungame2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","asset_file_name":"panjaksungame2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63426,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162210,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hoggisungame2020_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","asset_file_name":"hoggisungame2020_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63425,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182501,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bridsungame2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63424,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187296,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bridsungame2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63423,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225131,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1581494365873 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","asset_file_name":"1581494365873.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63422,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198216,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1581494380654 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","asset_file_name":"1581494380654.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63421,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180161,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cover-jhsmr-36_no_21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63420,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129931,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: