นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_worldstar_student2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worldstar_student2020_1.jpg","created_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_file_size":144261,"modified_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63403,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_world_star2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"world_star2020_3.jpg","created_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 \u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_file_size":184501,"modified_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63402,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_south_teacher2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher2.jpg","created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":130578,"modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63401,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_south_teacher1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher1.jpg","created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":168345,"modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63400,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_south_teacher {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher.jpg","created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":140573,"modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63399,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_voluntern_camp2020-7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":80867,"modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63396,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_voluntern_camp2020-6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":214442,"modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63395,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_volunteer_camp2020_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":206111,"modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63394,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_volunteer_camp2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":213718,"modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63393,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: