นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_nonlachat {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:13:31 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:13:33 +0700","created_at":"2019/03/27 10:13:31 +0700","asset_file_name":"nonlachat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62821,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e25\u0e09\u0e31\u0e15\u0e23 \u0e27\u0e35\u0e23\u0e32\u0e19\u0e38\u0e27\u0e31\u0e15\u0e15\u0e34\u0e4c ","modified_at":"2019/03/27 10:13:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":221047,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_banthita {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:12:22 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:12:27 +0700","created_at":"2019/03/27 10:11:19 +0700","asset_file_name":"banthita.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62820,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","modified_at":"2019/03/27 10:12:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":220585,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_thaiflighttraining_march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:10:41 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:10:45 +0700","created_at":"2019/03/27 10:10:41 +0700","asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62819,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","modified_at":"2019/03/27 10:10:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":206167,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_thaiflighttraining_march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:10:06 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:10:08 +0700","created_at":"2019/03/27 10:10:06 +0700","asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62818,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","modified_at":"2019/03/27 10:10:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":223819,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_songran2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/26 15:37:49 +0700","updated_at":"2019/03/26 15:37:52 +0700","created_at":"2019/03/26 15:37:49 +0700","asset_file_name":"songran2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62806,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","modified_at":"2019/03/26 15:37:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":562792,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_traformation14march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/25 15:45:49 +0700","updated_at":"2019/03/25 15:45:52 +0700","created_at":"2019/03/25 15:45:49 +0700","asset_file_name":"traformation14march2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62805,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","modified_at":"2019/03/25 15:45:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":121357,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_traformation14march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/25 15:45:22 +0700","updated_at":"2019/03/25 15:45:25 +0700","created_at":"2019/03/25 15:45:22 +0700","asset_file_name":"traformation14march2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62804,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","modified_at":"2019/03/25 15:45:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":121853,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 17:02:01 +0700","updated_at":"2019/03/20 17:02:06 +0700","created_at":"2019/03/20 17:02:01 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62803,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","modified_at":"2019/03/20 17:02:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":170468,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 17:01:38 +0700","updated_at":"2019/03/20 17:01:44 +0700","created_at":"2019/03/20 17:01:38 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62802,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","modified_at":"2019/03/20 17:01:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":193088,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 17:01:10 +0700","updated_at":"2019/03/20 17:01:13 +0700","created_at":"2019/03/20 17:01:10 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62801,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","modified_at":"2019/03/20 17:01:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":154552,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 16:59:40 +0700","updated_at":"2019/03/20 16:59:41 +0700","created_at":"2019/03/20 16:59:40 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62800,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","modified_at":"2019/03/20 16:59:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":163089,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_pride_of_psu_13march1962_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 16:59:08 +0700","updated_at":"2019/03/20 16:59:10 +0700","created_at":"2019/03/20 16:59:08 +0700","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62799,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","modified_at":"2019/03/20 16:59:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":170885,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_signetda16march62_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 15:35:12 +0700","updated_at":"2019/03/20 15:35:17 +0700","created_at":"2019/03/20 15:35:12 +0700","asset_file_name":"signetda16march62_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62798,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c (\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)","modified_at":"2019/03/20 15:35:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":72526,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_signetda16march62_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 15:34:10 +0700","updated_at":"2019/03/20 15:34:16 +0700","created_at":"2019/03/20 15:34:10 +0700","asset_file_name":"signetda16march62_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62797,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c (\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)","modified_at":"2019/03/20 15:34:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":94505,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_run_for_cane20_march2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 11:33:23 +0700","updated_at":"2019/03/20 11:33:27 +0700","created_at":"2019/03/20 11:33:23 +0700","asset_file_name":"run_for_cane20_march2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62796,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e01\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","modified_at":"2019/03/20 11:33:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":215807,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_run_for_cane20_march2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/20 11:32:36 +0700","updated_at":"2019/03/20 11:32:40 +0700","created_at":"2019/03/20 11:32:36 +0700","asset_file_name":"run_for_cane20_march2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62795,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e01\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","modified_at":"2019/03/20 11:32:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":108905,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_stray_animal_plan {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/11 11:10:52 +0700","updated_at":"2019/03/11 11:10:57 +0700","created_at":"2019/03/11 11:10:52 +0700","asset_file_name":"stray_animal_plan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62782,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e09\u0e35\u0e14\u0e27\u0e31\u0e04\u0e0b\u0e35\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e1a\u0e49\u0e32","modified_at":"2019/03/11 11:10:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":226683,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_stray_animal {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/11 11:09:20 +0700","updated_at":"2019/03/11 11:09:26 +0700","created_at":"2019/03/11 11:09:20 +0700","asset_file_name":"stray_animal.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62781,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","modified_at":"2019/03/11 11:09:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":23027,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_sealed_containers7mar2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/07 15:37:41 +0700","updated_at":"2019/03/07 15:37:47 +0700","created_at":"2019/03/07 15:37:41 +0700","asset_file_name":"sealed_containers7mar2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62780,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e17","modified_at":"2019/03/07 15:37:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":141370,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_sealed_containers7mar2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/07 15:37:15 +0700","updated_at":"2019/03/07 15:37:21 +0700","created_at":"2019/03/07 15:37:15 +0700","asset_file_name":"sealed_containers7mar2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62779,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e17","modified_at":"2019/03/07 15:37:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":148790,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_boonprasit_2019_feb {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/25 12:00:04 +0700","updated_at":"2019/02/25 12:00:06 +0700","created_at":"2019/02/25 12:00:04 +0700","asset_file_name":"boonprasit_2019_feb.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62778,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e24\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32","modified_at":"2019/02/25 12:00:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":84312,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_augkarawit2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/22 08:49:50 +0700","updated_at":"2019/02/22 08:49:57 +0700","created_at":"2019/02/22 08:49:50 +0700","asset_file_name":"augkarawit2019.JPEG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62762,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e01\u0e32\u0e0d\u0e08\u0e19\u0e42\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e29 ","modified_at":"2019/02/22 08:49:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":33229,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_pride_psu2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/21 13:48:53 +0700","updated_at":"2019/02/21 13:48:56 +0700","created_at":"2019/02/21 13:48:53 +0700","asset_file_name":"pride_psu2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62761,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","modified_at":"2019/02/21 13:48:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":728657,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_pride_songkladay2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/21 10:45:23 +0700","updated_at":"2019/02/21 10:45:27 +0700","created_at":"2019/02/21 10:45:23 +0700","asset_file_name":"pride_songkladay2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62760,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e352562","modified_at":"2019/02/21 10:45:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":688987,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_boonprasit {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/21 10:44:38 +0700","updated_at":"2019/02/21 10:44:41 +0700","created_at":"2019/02/21 10:44:38 +0700","asset_file_name":"boonprasit.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62759,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e24\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32 ","modified_at":"2019/02/21 10:44:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":44830,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_southherb_feb2019_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 14:55:59 +0700","updated_at":"2019/02/14 14:56:01 +0700","created_at":"2019/02/14 14:55:59 +0700","asset_file_name":"southherb_feb2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62749,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","modified_at":"2019/02/14 14:56:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":126436,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_southherb_feb2019_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 14:55:09 +0700","updated_at":"2019/02/14 14:55:15 +0700","created_at":"2019/02/14 14:55:09 +0700","asset_file_name":"southherb_feb2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62748,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","modified_at":"2019/02/14 14:55:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":163625,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_southherb_feb2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 14:54:44 +0700","updated_at":"2019/02/14 14:54:49 +0700","created_at":"2019/02/14 14:54:44 +0700","asset_file_name":"southherb_feb2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62747,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","modified_at":"2019/02/14 14:54:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":168344,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_southherb_feb2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 14:54:18 +0700","updated_at":"2019/02/14 14:54:23 +0700","created_at":"2019/02/14 14:54:18 +0700","asset_file_name":"southherb_feb2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62746,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","modified_at":"2019/02/14 14:54:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":174830,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_anti_corrupt2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 11:27:59 +0700","updated_at":"2019/02/14 11:28:04 +0700","created_at":"2019/02/14 11:27:59 +0700","asset_file_name":"anti_corrupt2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62745,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1b.\u0e1b.\u0e0a \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u201c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u201d","modified_at":"2019/02/14 11:28:04 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":143187,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_anti_corrupt2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 11:25:44 +0700","updated_at":"2019/02/14 11:25:48 +0700","created_at":"2019/02/14 11:25:44 +0700","asset_file_name":"anti_corrupt2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62744,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1b.\u0e1b.\u0e0a \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19","modified_at":"2019/02/14 11:25:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":208637,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_no_plastic_feb2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 11:01:06 +0700","updated_at":"2019/02/14 11:01:08 +0700","created_at":"2019/02/14 11:01:06 +0700","asset_file_name":"no_plastic_feb2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62743,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e43\u0e08\u0e25\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","modified_at":"2019/02/14 11:01:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":239911,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_no_plastic_feb2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 11:00:07 +0700","updated_at":"2019/02/14 11:00:11 +0700","created_at":"2019/02/14 11:00:07 +0700","asset_file_name":"no_plastic_feb2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62742,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e43\u0e08\u0e25\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","modified_at":"2019/02/14 11:00:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":246556,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_nurse_run2019_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 10:32:29 +0700","updated_at":"2019/02/14 10:32:31 +0700","created_at":"2019/02/14 10:32:29 +0700","asset_file_name":"nurse_run2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62741,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c2562","modified_at":"2019/02/14 10:32:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":118212,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_nurse_run2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 10:31:46 +0700","updated_at":"2019/02/14 10:31:50 +0700","created_at":"2019/02/14 10:31:46 +0700","asset_file_name":"nurse_run2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62740,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c2562","modified_at":"2019/02/14 10:31:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":121869,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_nurse_run2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/02/14 10:30:07 +0700","updated_at":"2019/02/14 10:30:08 +0700","created_at":"2019/02/14 10:30:07 +0700","asset_file_name":"nurse_run2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62739,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e252562","modified_at":"2019/02/14 10:30:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":266526,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: