นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_pnews18071817300902632 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2018/07/28 18:19:57 +0700","asset_file_name":"PNEWS18071817300902632.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62436,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":839917,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 18:19:57 +0700","modified_at":"2018/07/28 18:19:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:19:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psunetwork_hatyai2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2018/07/28 17:53:43 +0700","asset_file_name":"psunetwork_hatyai2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62435,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137697,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 17:53:43 +0700","modified_at":"2018/07/28 17:53:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:53:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psunetwork_hatyai1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2018/07/28 17:53:12 +0700","asset_file_name":"psunetwork_hatyai1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62434,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":163216,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 17:53:12 +0700","modified_at":"2018/07/28 17:53:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:53:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_newsubject {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2018/07/28 17:32:59 +0700","asset_file_name":"newsubject.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83205,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 17:32:59 +0700","modified_at":"2018/07/28 17:33:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:33:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_medicine18july20148_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2018/07/28 17:17:52 +0700","asset_file_name":"medicine18july20148_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62432,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124752,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 17:17:52 +0700","modified_at":"2018/07/28 17:17:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:17:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_medicine18july20148_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2018/07/28 17:16:47 +0700","asset_file_name":"medicine18july20148_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62431,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155110,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 17:16:47 +0700","modified_at":"2018/07/28 17:16:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:16:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psunetworkt2018_19july1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","asset_updated_at":"2018/07/28 17:02:35 +0700","asset_file_name":"psunetworkt2018_19july1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62430,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130713,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 17:02:35 +0700","modified_at":"2018/07/28 17:02:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:02:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psunetwork210819july2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","asset_updated_at":"2018/07/28 17:02:08 +0700","asset_file_name":"psunetwork210819july2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62429,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120427,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 17:02:08 +0700","modified_at":"2018/07/28 17:02:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:02:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psunetwork2018_19july3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","asset_updated_at":"2018/07/28 17:01:37 +0700","asset_file_name":"psunetwork2018_19july3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62428,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227300,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 17:01:37 +0700","modified_at":"2018/07/28 17:01:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:01:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_smebank {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e1c\u0e19\u0e36\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a SME Bank \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2018/07/28 16:04:08 +0700","asset_file_name":"smebank.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62427,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120459,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 16:04:08 +0700","modified_at":"2018/07/28 16:04:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 16:04:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_insulator3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2018/07/28 15:03:29 +0700","asset_file_name":"insulator3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62426,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98397,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 15:03:29 +0700","modified_at":"2018/07/28 15:03:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:03:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_insulator2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2018/07/28 15:02:49 +0700","asset_file_name":"insulator2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62425,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116054,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 15:02:49 +0700","modified_at":"2018/07/28 15:02:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:02:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_insulator1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2018/07/28 15:02:21 +0700","asset_file_name":"insulator1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62424,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143609,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 15:02:21 +0700","modified_at":"2018/07/28 15:02:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:02:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_5reserachers {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2018/07/28 15:01:20 +0700","asset_file_name":"5reserachers.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62423,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61943,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 15:01:20 +0700","modified_at":"2018/07/28 15:01:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:01:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_theerakamon {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2018/07/28 15:00:05 +0700","asset_file_name":"theerakamon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62422,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45230,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/28 15:00:05 +0700","modified_at":"2018/07/28 15:00:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 15:00:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joywithpsu_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2018/07/25 15:06:24 +0700","asset_file_name":"joywithpsu_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62418,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":296120,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/25 15:06:24 +0700","modified_at":"2018/07/25 15:06:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/25 15:06:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joywithpsu_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2018/07/25 15:05:45 +0700","asset_file_name":"joywithpsu_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":212389,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/25 15:05:45 +0700","modified_at":"2018/07/25 15:05:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/25 15:05:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_preeya_datearan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e0d ","asset_updated_at":"2018/07/24 16:46:32 +0700","asset_file_name":"preeya_datearan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90170,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 16:46:32 +0700","modified_at":"2018/07/24 16:46:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 16:46:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pudding {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e38\u0e14\u0e14\u0e34\u0e49\u0e07\u0e44\u0e02\u0e48\u0e02\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e43\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2018/07/24 16:44:07 +0700","asset_file_name":"pudding.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":456826,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 16:44:07 +0700","modified_at":"2018/07/24 16:44:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 16:44:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vatcharee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e35 \u0e2a\u0e35\u0e2b\u0e4c\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 ","asset_updated_at":"2018/07/24 16:43:27 +0700","asset_file_name":"vatcharee.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28319,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 16:43:27 +0700","modified_at":"2018/07/24 16:43:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 16:43:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nurse45years_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/07/24 15:32:26 +0700","asset_file_name":"nurse45years_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":316039,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 15:32:26 +0700","modified_at":"2018/07/24 15:32:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:32:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nurese45years_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/07/24 15:32:07 +0700","asset_file_name":"nurese45years_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":336043,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 15:32:07 +0700","modified_at":"2018/07/24 15:32:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:32:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nurse45years_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/07/24 15:31:26 +0700","asset_file_name":"nurse45years_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62410,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":354056,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 15:31:26 +0700","modified_at":"2018/07/24 15:31:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:31:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nurse45years_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/07/24 15:30:34 +0700","asset_file_name":"nurse45years_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62409,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353550,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 15:30:34 +0700","modified_at":"2018/07/24 15:30:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:30:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nurese45_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/07/24 15:29:31 +0700","asset_file_name":"nurese45_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62408,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":353550,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 15:29:31 +0700","modified_at":"2018/07/24 15:29:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:29:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nures45years_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/07/24 15:29:07 +0700","asset_file_name":"nures45years_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62407,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":337118,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 15:29:07 +0700","modified_at":"2018/07/24 15:29:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:29:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nurse45years_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/07/24 15:28:27 +0700","asset_file_name":"nurse45years_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62406,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":378763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 15:28:27 +0700","modified_at":"2018/07/24 15:28:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:28:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nurse45years_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2018/07/24 15:27:58 +0700","asset_file_name":"nurse45years_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62405,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":320636,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/24 15:27:58 +0700","modified_at":"2018/07/24 15:28:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/24 15:28:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_science_sign2018_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2018/07/11 11:23:19 +0700","asset_file_name":"science_sign2018_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62391,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":330317,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/11 11:23:19 +0700","modified_at":"2018/07/11 11:23:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 11:23:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_science_sign2018 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e04\u0e17\u0e25\u0e35\u0e22\u0e32 2 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e40\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23 ","asset_updated_at":"2018/07/11 11:08:31 +0700","asset_file_name":"science_sign2018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62390,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":362048,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/11 11:08:31 +0700","modified_at":"2018/07/11 11:08:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 11:08:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_swiss_award2018_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32 10 \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201c46th International Exhibition of Invention Geneva\" \u0e13 \u0e19\u0e04\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e35\u0e27\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a","asset_updated_at":"2018/07/11 10:47:11 +0700","asset_file_name":"swiss_award2018_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62389,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":303542,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/11 10:47:11 +0700","modified_at":"2018/07/11 10:47:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:47:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_swiss_award2018_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32 10 \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201c46th International Exhibition of Invention Geneva\" \u0e13 \u0e19\u0e04\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e35\u0e27\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a","asset_updated_at":"2018/07/11 10:46:38 +0700","asset_file_name":"swiss_award2018_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62388,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":307276,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/11 10:46:38 +0700","modified_at":"2018/07/11 10:46:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:46:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_depa2018 {"member_only_commentable":false,"description":"Depa","asset_updated_at":"2018/07/11 10:03:39 +0700","asset_file_name":"depa2018.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62387,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197221,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/11 10:03:39 +0700","modified_at":"2018/07/11 10:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/11 10:03:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_supatra2018_june {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2018/07/09 15:40:09 +0700","asset_file_name":"supatra2018_june.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62386,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11576,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/09 15:40:09 +0700","modified_at":"2018/07/09 15:40:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:40:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_asian_torism_june2018_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2018/07/09 15:25:41 +0700","asset_file_name":"asian_torism_june2018_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62385,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":442870,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/09 15:25:41 +0700","modified_at":"2018/07/09 15:25:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:25:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_asiantorism2018_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2018/07/09 15:21:19 +0700","asset_file_name":"asiantorism2018_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62384,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87559,"media_folder_id":1173,"created_at":"2018/07/09 15:21:19 +0700","modified_at":"2018/07/09 15:21:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/09 15:21:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: