นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_south_teacher2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","asset_file_name":"south_teacher2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130578,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_south_teacher1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","asset_file_name":"south_teacher1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63400,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168345,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_south_teacher {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","asset_file_name":"south_teacher.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63399,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140573,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_voluntern_camp2020-7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63396,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80867,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_voluntern_camp2020-6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63395,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214442,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_volunteer_camp2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63394,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206111,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_volunteer_camp2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63393,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213718,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_volunteer_camp2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63392,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":255679,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_volunteer_camp2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63391,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":263476,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: