นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_psu_showcase8jac2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63380,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159136,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psu_showcase8jac2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63379,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156569,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psu_showcase8jac2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63378,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121600,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psu_showcase8jac2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63377,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121989,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sakanan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","asset_file_name":"sakanan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63376,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70758,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pinsak {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","asset_file_name":"pinsak.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63375,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68495,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coastal_dec2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43717,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coastal_dec2019_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63373,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79355,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coastal_dec2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95919,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: