นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_psu_pr2108_2 {"modified_at":"2018/02/19 15:16:21 +0700","id":62114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_pr2108_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/19 15:16:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","created_at":"2018/02/19 15:16:10 +0700","asset_updated_at":"2018/02/19 15:16:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81781}
 • Ico64_psu_pr2108_1 {"modified_at":"2018/02/19 15:15:47 +0700","id":62113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_pr2108_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/19 15:15:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","created_at":"2018/02/19 15:15:41 +0700","asset_updated_at":"2018/02/19 15:15:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":415524}
 • Ico64_waraporn_chawapong3 {"modified_at":"2018/02/15 17:35:35 +0700","id":62109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"waraporn_chawapong3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/15 17:35:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e0a\u0e27\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c","created_at":"2018/02/15 17:35:30 +0700","asset_updated_at":"2018/02/15 17:35:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49455}
 • Ico64_waraporn_chawapong1 {"modified_at":"2018/02/15 17:30:42 +0700","id":62108,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"waraporn_chawapong1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/15 17:30:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e0a\u0e27\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c","created_at":"2018/02/15 17:30:39 +0700","asset_updated_at":"2018/02/15 17:30:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112682}
 • Ico64_rallytosatoon {"modified_at":"2018/02/15 17:25:44 +0700","id":62107,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rallytosatoon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/15 17:25:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e23\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","created_at":"2018/02/15 17:25:38 +0700","asset_updated_at":"2018/02/15 17:25:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49345}
 • Ico64_waraporn_chawapong1 {"modified_at":"2018/03/03 17:15:18 +0700","id":62106,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"waraporn_chawapong1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/03 17:15:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e0a\u0e27\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c","created_at":"2018/02/15 17:24:31 +0700","asset_updated_at":"2018/02/15 17:24:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55866}
 • Ico64_committee {"modified_at":"2018/02/15 17:24:10 +0700","id":62105,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"committee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/15 17:24:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e2d.\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2018/02/15 17:24:05 +0700","asset_updated_at":"2018/02/15 17:24:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":198454}
 • Ico64_maneema1 {"modified_at":"2018/02/02 17:57:19 +0700","id":62081,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"maneema1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/02 17:57:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 WorldStar Packaging Award 2017 ","created_at":"2018/02/02 17:57:17 +0700","asset_updated_at":"2018/02/02 17:57:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113235}
 • Ico64_3reserchers {"modified_at":"2018/02/01 14:39:13 +0700","id":62078,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3reserchers.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/01 14:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","created_at":"2018/02/01 14:39:08 +0700","asset_updated_at":"2018/02/01 14:39:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":172876}
 • Ico64_psu_melon3 {"modified_at":"2018/02/01 14:38:39 +0700","id":62077,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_melon3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/01 14:38:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e21\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2018/02/01 14:38:36 +0700","asset_updated_at":"2018/02/01 14:38:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309588}
 • Ico64_psu_melon2 {"modified_at":"2018/02/01 14:37:53 +0700","id":62076,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_melon2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/01 14:37:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2018/02/01 14:37:44 +0700","asset_updated_at":"2018/02/01 14:37:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":354712}
 • Ico64_psu_melon1 {"modified_at":"2018/02/01 14:37:20 +0700","id":62075,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_melon1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/02/01 14:37:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e21\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","created_at":"2018/02/01 14:37:13 +0700","asset_updated_at":"2018/02/01 14:37:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":300921}
 • Ico64_rubber6 {"modified_at":"2018/01/31 17:28:19 +0700","id":62074,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rubber6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/31 17:28:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/01/31 17:28:14 +0700","asset_updated_at":"2018/01/31 17:28:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":162818}
 • Ico64_rubber7 {"modified_at":"2018/01/31 17:26:25 +0700","id":62073,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rubber7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/31 17:26:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/01/31 17:26:22 +0700","asset_updated_at":"2018/01/31 17:26:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92468}
 • Ico64_sirirat {"modified_at":"2018/01/31 17:25:32 +0700","id":62072,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sirirat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/31 17:25:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/01/31 17:25:29 +0700","asset_updated_at":"2018/01/31 17:25:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25486}
 • Ico64_goldprize {"modified_at":"2018/01/31 17:24:36 +0700","id":62071,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"goldprize.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/31 17:24:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e14\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/01/31 17:24:32 +0700","asset_updated_at":"2018/01/31 17:24:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":742468}
 • Ico64_thanaporn {"modified_at":"2018/01/31 17:23:38 +0700","id":62070,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thanaporn.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/31 17:23:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e18\u0e19\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e01\u0e34\u0e08","created_at":"2018/01/31 17:23:33 +0700","asset_updated_at":"2018/01/31 17:23:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58296}
 • Ico64_formyang2 {"modified_at":"2018/01/31 10:57:44 +0700","id":62068,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"formyang2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/31 10:57:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e1f\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/01/31 10:57:39 +0700","asset_updated_at":"2018/01/31 10:57:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":235977}
 • Ico64_formyang1 {"modified_at":"2018/01/30 17:22:06 +0700","id":62067,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"formyang1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/30 17:22:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e34\u0e14\u0e04\u0e49\u0e19\u0e42\u0e1f\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e2a\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e21\u0e25\u0e07 \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e25\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e41\u0e01\u0e48\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2018/01/30 17:22:03 +0700","asset_updated_at":"2018/01/30 17:22:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":543978}
 • Ico64_formyang {"modified_at":"2018/01/30 17:20:01 +0700","id":62066,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"formyang.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/30 17:20:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e1f\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/01/30 17:19:54 +0700","asset_updated_at":"2018/01/30 17:19:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":247141}
 • Ico64_narit_taojan {"modified_at":"2018/01/30 17:19:18 +0700","id":62065,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"narit_taojan.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/30 17:19:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e23\u0e34\u0e28 \u0e17\u0e49\u0e32\u0e27\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","created_at":"2018/01/30 17:19:08 +0700","asset_updated_at":"2018/01/30 17:19:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69133}
 • Ico64_supatra1 {"modified_at":"2018/01/29 17:18:12 +0700","id":62063,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"supatra1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 17:18:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e14","created_at":"2018/01/29 17:18:04 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 17:18:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11576}
 • Ico64_niwat {"modified_at":"2018/01/29 17:10:56 +0700","id":62062,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"niwat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 17:10:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e34\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a","created_at":"2018/01/29 17:10:48 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 17:10:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86128}
 • Ico64_ampon {"modified_at":"2018/01/29 17:10:01 +0700","id":62061,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ampon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 17:10:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e33\u0e1e\u0e25 \u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13 ","created_at":"2018/01/29 17:09:58 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 17:09:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51868}
 • Ico64_indotorist3 {"modified_at":"2018/01/29 17:05:29 +0700","id":62060,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"indotorist3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 17:05:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/01/29 17:05:18 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 17:05:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":560553}
 • Ico64_indotorist2 {"modified_at":"2018/01/29 17:04:50 +0700","id":62059,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"indotorist2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 17:04:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/01/29 17:04:44 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 17:04:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":627598}
 • Ico64_indotorist1 {"modified_at":"2018/01/29 17:04:27 +0700","id":62058,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"indotorist1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 17:04:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e42\u0e14\u0e19\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e39\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/01/29 17:04:18 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 17:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":586921}
 • Ico64_psu_course4 {"modified_at":"2018/01/29 14:31:13 +0700","id":62057,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_course4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 14:31:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 300 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/01/29 14:31:08 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 14:31:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":295702}
 • Ico64_psu_course3 {"modified_at":"2018/01/29 14:30:14 +0700","id":62056,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_course3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 14:30:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 300 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/01/29 14:30:06 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 14:30:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":242147}
 • Ico64_psu_course2 {"modified_at":"2018/01/29 14:29:13 +0700","id":62055,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_course2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 14:29:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 300 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/01/29 14:29:06 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 14:29:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":213910}
 • Ico64_psu_course {"modified_at":"2018/01/29 14:28:36 +0700","id":62054,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_course.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 14:28:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e08\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 300 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/01/29 14:28:30 +0700","asset_updated_at":"2018/01/29 14:28:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":363152}
 • Ico64_suna_pharmacy9_3 {"modified_at":"2018/01/09 14:20:30 +0700","id":62015,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"suna_pharmacy9_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/09 14:20:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d \u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e32\u0e25\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 ","created_at":"2018/01/09 14:20:25 +0700","asset_updated_at":"2018/01/09 14:20:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":625273}
 • Ico64_suna_pharmacy9_2 {"modified_at":"2018/01/09 14:20:23 +0700","id":62014,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"suna_pharmacy9_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/09 14:20:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d \u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e32\u0e25\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 ","created_at":"2018/01/09 14:19:39 +0700","asset_updated_at":"2018/01/09 14:19:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":604020}
 • Ico64_suna_pharmacy9_1 {"modified_at":"2018/01/09 14:19:10 +0700","id":62013,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"suna_pharmacy9_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/09 14:19:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e33\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d \u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e32\u0e25\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 ","created_at":"2018/01/09 14:18:45 +0700","asset_updated_at":"2018/01/09 14:18:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":444365}
 • Ico64_kongjudec_2017_5 {"modified_at":"2018/01/03 14:11:19 +0700","id":61994,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/03 14:11:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2018/01/03 14:11:15 +0700","asset_updated_at":"2018/01/03 14:11:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":543655}
 • Ico64_kongjudec_2017_4 {"modified_at":"2018/01/03 14:08:11 +0700","id":61993,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kongjuDec_2017_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/03 14:08:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2018/01/03 14:03:59 +0700","asset_updated_at":"2018/01/03 14:03:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":543655}
ขนาดย่อ: