นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_children_day15jan63_6 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63388,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":42598,"last_commented_at":null}
  • Small_children_day15jan63_4 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63387,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_4.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":197214,"last_commented_at":null}
  • Small_children_day15jan63_3 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63386,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_3.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":179099,"last_commented_at":null}
  • Small_children_day15jan63_2 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63385,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day15jan63_2.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":180553,"last_commented_at":null}
  • Small_children_day12jan63_1 {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 1,500 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32","asset_updated_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63384,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"children_day12jan63_1.jpg","updated_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":194578,"last_commented_at":null}
  • Small_moneyforstudy2020_2 {"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63383,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"moneyforstudy2020_2.jpg","updated_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","modified_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":181981,"last_commented_at":null}
  • Small_moneyforstudy2020_1 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e19\u0e28.\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e22\u0e28.\u0e22\u0e49\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63382,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"moneyforstudy2020_1.jpg","updated_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","modified_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":164783,"last_commented_at":null}
  • Small_psu_showcase8jac2020_5 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63381,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_5.jpg","updated_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":120452,"last_commented_at":null}
  • Small_psu_showcase8jac2020_4 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63380,"deleted_at":null,"created_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_4.jpg","updated_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":159136,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: