นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_coastal_dec2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54736,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coastal_dec2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63370,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75626,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coastal_dec2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68116,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_coastal_dec2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150513,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_logo5s62 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","asset_file_name":"logo5s62.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63361,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12725,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning20dec2019_11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63360,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196096,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning20dec2019_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109378,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning20dec2019_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137126,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_bigcleaning20dec2019_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126912,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: