นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_parade_kratong2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"parade_kratong2019.jpg","created_at":"2019/11/14 15:27:44 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:27:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:27:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":118792,"modified_at":"2019/11/14 15:27:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63312,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kratong_create2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_create2019_3.JPG","created_at":"2019/11/14 15:22:54 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:22:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:22:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":70475,"modified_at":"2019/11/14 15:22:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63311,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kratong_create2_2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_create2_2019.JPG","created_at":"2019/11/14 15:22:32 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:22:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:22:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":67889,"modified_at":"2019/11/14 15:22:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63310,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kratong_create2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_create2019_1.JPG","created_at":"2019/11/14 15:21:17 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:21:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:21:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":72844,"modified_at":"2019/11/14 15:21:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63309,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kratong_beauty3_2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_beauty3_2019.JPG","created_at":"2019/11/14 15:19:33 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:19:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:19:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":67397,"modified_at":"2019/11/14 15:19:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63308,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kratong_beauty_2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_beauty_2019_2.JPG","created_at":"2019/11/14 15:17:49 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:17:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:17:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":80702,"modified_at":"2019/11/14 15:17:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63307,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kratong_beauty12019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_beauty12019.JPG","created_at":"2019/11/14 15:17:19 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:17:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:17:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":70453,"modified_at":"2019/11/14 15:17:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63306,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_loykratong2019_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_7.jpg","created_at":"2019/11/14 15:12:04 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:12:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:12:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":141805,"modified_at":"2019/11/14 15:12:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63305,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_loykratong2019_6_no5nat {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_6_no5nat.JPG","created_at":"2019/11/14 15:05:48 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:05:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:05:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":66558,"modified_at":"2019/11/14 15:05:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63304,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: