นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_talaban7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban7.JPG","created_at":"2013/03/02 16:58:35 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:58:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":30633,"modified_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38511,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban6.JPG","created_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":31206,"modified_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38510,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban4.JPG","created_at":"2013/03/02 16:57:15 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:57:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29701,"modified_at":"2013/03/02 16:57:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38509,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban3.JPG","created_at":"2013/03/02 16:56:48 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:56:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:56:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":32734,"modified_at":"2013/03/02 16:56:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38508,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban2.JPG","created_at":"2013/03/02 16:55:59 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:56:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29464,"modified_at":"2013/03/02 16:56:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38507,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_138 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"138.JPG","created_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e04\u0e23\u0e34\u0e15 \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e44\u0e23","asset_file_size":25235,"modified_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38506,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_manoon {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"manoon.jpg","created_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d \u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","asset_file_size":32657,"modified_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38417,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nures5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nures5.jpg","created_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":45444,"modified_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38416,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nurese4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurese4.jpg","created_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":30140,"modified_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38415,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: