นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_077 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28120,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_077.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind010","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64051}
  • Small_psu_076 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28119,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_076.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58560}
  • Small_psu_075 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28118,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_075.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56561}
  • Small_psu_073 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28117,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_073.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind08","created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59271}
  • Small_psu_064 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28116,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_064.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind07","created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65035}
  • Small_psu_044 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28115,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_044.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind06","created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63688}
  • Small_psu_036 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_036.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind05","created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63694}
  • Small_psu_007 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind03","created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59085}
  • Small_psu_003 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind02","created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61737}
ขนาดย่อ: